Duchowość maryjna św. Józefa Kalasancjusza

Jednym z charakterystycznych rysów duchowości św. Józefa Kalasancjusza jest głęboka pobożność i cześć do Najświętszej Maryi Panny.

W całym jego duchowym rozwoju Dziewica Maryja zajęła niezwykle ważne miejsce i odegrała takąż samą rolę. Kalasancjusz w swoim życiu, od dzieciństwa aż po późną starość, odznaczał się nieustannie rozwijającą i pogłębiającą się pobożnością do Matki Bożej, co zostało ujawnione i szczególnie wyeksponowane w założonym przez niego Zakonie Szkół Pobożnych.

Swoje dzieło założyciel od samego początku istnienia oddał pod specjalną opiekę i pośrednictwo Bożej Rodzicielki Maryi:
- Jej imię umieścił w tytule zakonu,
- tak samo znalazły się inicjały tegoż imienia w herbie zakonu,
- sam święty przyjął to samo imię nazywając siebie Józefem od matki Bożej.
- Konstytucje Kalasancjusza,
- ogromna korespondencja do zakonników i świeckich,
- reguły, które napisał dla szkół
- oraz modlitwy, którymi się modlił i które ułożył dla wspólnoty pijarskiej i dzieci, ujawniają - co potwierdzili naoczni świadkowie - życie świętego całkowicie przeniknięte duchowością i pobożnością do Maryi.

Kalasancjusz ożywiał swoje życie wewnętrzne pobożnością wrażliwą, stałą i całkowicie zwróconą ku Maryi. Przekazał ją zakonnikom, dzieciom i młodzieży, z ogromną prostotą, lecz bez uszczerbku dla treści teologicznej. Jego refleksja jest prosta i jasna, a teologia posiada swój pedagogiczno - duchowy charakter. Święty bowiem pragnął ukazać miłość i cześć do Kościoła poprzez Maryję, w słowach przystępnych dzieciom i tak, by same mogły przyswoić je sobie i przenieść we własne życie.

czytaj pełny tekst - tutajOdwiedzono: 343 razy
Opublikowano przez: Elżbieta
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone