Skarby Wawelu na Wielki Post, cz. II: relikwie gwoździa z Golgoty i relikwie Krzyża Chrystusowego

Relikwia gwoździa z Golgoty jest jedną z najcenniejszych relikwii w Polsce. To malutka cząstka gwoździa, którym przybito Jezusa do krzyża na Golgocie Na co dzień leży zamknięta w skarbcu katedry na Wawelu. Wyciąga się ją stamtąd tylko w Wielkim Poście.

Liczący kilka milimetrów kawałeczek gwoździa wprawiony jest w relikwiarz o kształcie monstrancji.
Wykonano ją ze srebra, złota, rubinów i diamentów.

O relikwiach opowiada ks. Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry wawelskiej:

- Nakrycie relikwii, w gotyckim stylu, pochodzi z początku XV wieku. Pozostała część - z roku 1634. U podstawy relikwiarza są wyrzeźbione sceny z ostatnich chwil życia Jezusa - Ostatnia Wieczerza, koronowanie cierniem, biczowanie, droga krzyżowa.
Fragment gwoździa spoczywa w katedrze nieprzerwanie od 1425 roku. Wtedy to, po urodzeniu się syna Władysława, król Władysław Jagiełło zaprosił na chrzciny papieża Marcina V. Ten był bardzo wdzięczny. Wysłał swojego legata, który przywiózł w darze królowi cenną relikwię. Był to dar za zasługi Jagiełły dla Kościoła: za to, że przez ślub z Jadwigą Andegaweńską doprowadził do chrztu jednego z ostatnich pogańskich krajów Europy, czyli Litwy - wyjaśnia ks. Sochacki.
Według historyka Jana Długosza, kardynał Jordan de Ursinis przybył do Krakowa z relikwią 29 czerwca 1425 roku. Został przyjęty w uroczystej procesji, w której wzięli udział wszyscy mieszkańcy miasta.
„Gwóźdź Pański” był mocno strzeżony, szczególnie podczas wojen. Tak w czasie potopu szwedzkiego, relikwia ta – dla bezpieczeństwa – sporo podróżowała i trafiła m.in. na Słowację.
Od sześciu wieków Kraków otacza tę relikwię wielką czcią, mimo że nikt nie rozgłasza, iż mamy taki skarb na Wawelu. Każdego roku w Wielki Piątek o godzinie 15  krakowianie przychodzą do katedry i w cichej adoracji, nieobjętej liturgią Wielkiego Piątku, podchodzą do relikwii, by ją z szacunkiem ucałować.


Wśród pamiątek Wielkiego Tygodnia, jakie dotrwały do naszych czasów, są też relikwie Krzyża Chrystusowego. - W Polsce jest kilka relikwii Krzyża. Są w Lublinie, na Górze św. Krzyża w Górach Świętokrzyskich, mają je niektóre najstarsze parafie. Na Wawelu też mamy taką relikwię. W jaki sposób dotarła do Krakowa?
Historia przekazuje nam informację, że król Władysław Jagiełło otrzymał w roku 1404 od króla czeskiego Wacława cząstkę korony cierniowej i Krzyża. Także św. królowa Jadwiga Andegaweńska otrzymała relikwie Krzyża od swojego krewnego, króla Francji Karola V. Relikwiarz zawierający cząstkę drzewa Krzyża, który mamy obecnie na Wawelu jest umieszczony w oprawie klasycystycznej z przełomu XVIII i XIX wieku.
Pod datą 14 września Kościół obchodzi uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to data połączona z odnalezieniem krzyża przez rnatkę cesarza - Helenę. Miało się to stać 14 września 320 roku. Wreszcie ważnym znakiem jest zaliczenie Heleny w poczet świętych; przy czym nie tyle wspomina się jej zasługi i cnoty, lecz prawie wyłącznie mówi się o odkryciu przez nią drzewa krzyża świętego.
Drzewo krzyża zostało podzielone na cztery części. Największa została w Jerozolimie; o niej wspomina Egeria. Druga część powędrowała do Rzymu, trzecia do Konstantynopola, a czwartą rozdano w postaci małych cząsteczek jako skarb nad skarby różnym wiernym.
W Polsce część relikwii krzyża - największa - miała swe miejsce tu, na Wawelu. Dla tych relikwii wybudowano Kaplicę Świętokrzyską. Drugim ośrodkiem był Klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Trzecim Klasztor Dominikanów w Lublinie. Te ośrodki do dziś w szczególny sposób przyciągają wiernych, czczących krzyż Chrystusa.tekst rozmowy i zdjęcia za:

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1293746,pamiatki-wielkiego-tygodnia,id,t.html
 
 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/794320,gwozdz-z-golgoty-na-wawelu-zdjecia,id,t.html
 


Skarby Wawelu na Wielki Post, cz. I: Czarny Krucyfiks Królowej Jadwigi

Skarby Wawelu na Wielki Post, cz. III: Włócznia św. MaurycegoGaleria zdjęć

Odwiedzono: 569 razy
Opublikowano przez: Elżbieta
Podziel się    
Galeria
Multimedia

Warto zobaczyć

Dołącz do nas
Kontakt
KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków, tel.: 012 422-17-24, fax: 012 421-98-95
email: kuria@pijarzy.pl
Opracowanie: NetSoftware - All rights reserved © Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone