Aktualności

Sukcesy reprezentacji z Elbląga

W miniony weekend od 17 do 19 maja br. uczestniczyliśmy w Jubileuszowej 20. Parafiadzie Archidiecezji Wileńskiej w Landwarowie k/Wilna. Nasza 18-osobowa reprezentacja wróciła z wieloma sukcesami. 

50-lecie kapłaństwa o. Jerzego Dziury

19 maja swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodził o. Jerzy Dziura, który od 8 lat jest duszpasterzem w parafii w Krakowie na Wieczystej. Msza święta sprawowana była w koncelebrze z ojcem Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów Mateuszem Pindelskim oraz proboszczem parafii na Wieczystej ojcem Andrzejem Tupkiem.

Bierzmowanie w Szczuczynie

15 maja br. w Szczuczynie pomocniczy biskup diecezji Grodzieńskiej Józef Staniewski udzielił 38 wiernym parafianom sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. 

Pielgrzymka do Trokiel

Pod koniec kwietnia kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania w Szczuczynie wyjechali na pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego w Trokielach, dzie również była sprawowana Najświętsza Ofiara przed słynącym łaskami obrazem Matki Bożej.

Pielgrzymka maturzystów do Budsławia

Tradycyjnie, w pierwszych dniach maja br., odbyła się pielgrzymka tegorocznych maturzystów ze Szczuczyna do narodowego sanktuarium Maryjnego w Budsławiu. Celem wyjazdu była modlitwa młodzieży o szczęśliwe zdanie egzaminów jak również o dobry wybór drogi życiowej. W tych intencjach została odprawiona msza święta w świątyni przed cudowną ikoną Matki Bożej Budsławskiej.

Warto zobaczyć

Kalendarz pijarski

24Maj

W 1731 r. erygowano kanonicznie Prowincję Hiszpańską.

Wiadomości z placówek

Kalendarium duszpasterskie

Galerie zdjęć