Informacje

KURIA PROWINCJALNA POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
Sekretariat Kurii Prowincjalnej jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków
tel.: 12 422 17 24, fax: 12 421 98 95, kuria@pijarzy.pl 

Numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A.: 71 1240 2294 1111 0000 3723 5237

Rzecznik prasowy Prowincji

o. Jacek Wolan SP
tel. 668 864 716, wolan@pijarzy.pl

Delegat o. Prowincjała ds. ochrony małoletnich i dorosłych
o. Grzegorz Misiura SP
ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków
tel. 698 988 077, ochrona@pijarzy.pl

Delegat o. Prowincjała ds. powołań
o. Piotr Recki SP
tel. 666 397 538, powolania@pijarzy.pl

Prowincjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
o. Emil Grochowski SP
iodo@pijarzy.pl

Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów
Archiwum jest dostępne dla kwerendzistów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z archiwistą.

archiwum@pijarzy.pl


Zasady dostępu do Archiwum dla kwerendzistów:

1. Archiwalia udostępniane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego, przesłany pocztą (na adres Archiwum Historyczne, ul. Pijarska 2, 31-015 Kraków), mailem (archiwum@pijarzy.pl) lub złożony w siedzibie Kurii Prowincjalnej. Wniosek powinien zawierać cel, temat i zakres kwerendyoraz dane niezbędne do identyfikacji personalnej kwerendzisty i wysłania korespondencji zwrotnej.
2. Studenci uczelni wyższych muszą dostarczyć najpóźniej w dniu odbywania kwerendy pismo z uczelni potwierdzające cel kwerendy.
3. Kwerendzista korzysta z udostępnionych jednostek archiwalnych wyłącznie w czytelni za ewidencją, w uprzednio ustalonym terminie wizyty i pod nadzorem pracownika Archiwum Historycznego.
4. Przed rozpoczęciem kwerendy kwerendzista zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu Archiwum Historycznego.
5. Kopie cyfrowe należy wykonywać własnym sprzętem fotograficznym bez użycia lampy błyskowej w taki sposób by nie stwarzać okoliczności sprzyjających uszkodzeniu kopiowanych archiwaliów.
6. Kwerendzista ma obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz posiadania rękawiczek. 
7. Osoby korzystające z czytelni będą przyjmowane pojedynczo.

Redakcja portalu - Media Pijarskie
media@pijarzy.pl

Redakcja tekstów:
MK - Magdalena Kiwior
JW - o. Jacek Wolan SP
Relacja fotograficzna i wideo:
JC - Joanna Czekaj
AC - Anna CzekajMechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektu "Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej"

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższego adresu e-mail: nieprawidlowosci@pijarzy.pl