Nasi tegoroczni przednowicjusze

Nasi tegoroczni przednowicjusze

W dniach od 30 lipca do 25 sierpnia br. pięciu kandydatów do pijarskiego Zakonu przeżywało w naszym seminarium swój przednowicjat. Czym jest przednowicjat? Niech wyjaśnią to nasze zakonne Konstytucje.

W 108 punkcie czytamy:

,,Wszyscy kandydaci, zanim wstąpią do nowicjatu, dołączą się na pewien czas do naszego życia wspólnego i działalności apostolskiej, aby mogli posiąść odpowiedni rozeznanie Bożego powołania i wymagany do niego stopień dojrzałości. W tym czasie i nasza wspólnota lepiej ich pozna i po uważnym zbadaniu ich możliwości dopomoże im, by pewniej podjęli nasze życie.”

A teraz oddajmy głos samym zainteresowanym, by krótko opisali to, co przez te dni przeżyli.

,,Każdy dzień zaczynaliśmy od modlitwy. Codziennie była jutrznia połączona z medytacją Słowa Bożego. W ramach wykładów wysłuchaliśmy wielu ciekawych konferencji głoszonych przez ojców formatorów. Mówiliśmy np. o tym, jak dobrze przeprowadzić medytacje i jak nie zmarnować czasu przeznaczonego na wieczorny rachunek sumienia. Przez ten czas lepiej poznaliśmy życie św. Józefa Kalasancjusza i dzieje Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. To wszystko, a także wspólne modlitwy i wiele indywidualnych spotkań z pijarami sprawiło, że każdy z nas utwierdził się w decyzji o swoim powołaniu.

Poza czasem przeznaczonym na modlitwę i prace intelektualną, w planie dnia był także czas na pracę fizyczną. Pod nieobecność kleryków odpowiadaliśmy za porządek w budynku seminarium i w jego otoczeniu. Koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów i zamiatanie chodników to tylko niektóre z podejmowanych przez nas zajęć.

Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie Krakowa. Odwiedziliśmy m.in. opactwa w Tyńcu i w Mogile, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i papieskie Sanktuarium na Białych Morzach. Byliśmy w odwiedzinach m.in. u sióstr albertynek i u sióstr pijarek. Nawiedziliśmy także ojców karmelitów w Czernej i na jeden dzień dołączyliśmy do pielgrzymów idących z Krakowa na Jasną Górę.”

To tylko niektóre z wielu akcji, w których uczestniczyli nasi tegoroczni przednowicjusze. W sobotę 25 sierpnia – w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza – uczestniczyli w Eucharystii, która wieńczyła czas niemal miesięcznego przednowicjatu. Na kilka dni udali się do rodzinnych domów, by już piątego września pojawić się w naszym Nowicjacie w Rzeszowie i po pięciodniowych rekolekcjach zająć miejsce tych, którzy po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych przyjadą do Krakowa, by tu rozpocząć czas swoich studiów.

Tych, którzy kończą nasz Nowicjat i tych, którzy niebawem kanonicznie go rozpoczną polecam Waszej modlitwie.


o. Piotr Recki SchP
ojciec duchowny WSD
wraz z Przednowicjuszami.