Pierwsze śluby zakonne

Pierwsze śluby zakonne

12 września w Zakonie Pijarów wspomina się święto Najświętszego Imienia Maryi, święto patronalne zakonu. Tradycyjnie w ten dzień nowicjusze po rocznej formacji składają pierwsze śluby zakonne - ślubują Bogu czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i troskę o wychowanie dzieci i młodzieży. 

Po rocznym nowicjacie swoje śluby proste złożyli Bartosz, Jan oraz Paweł. Są to pierwsze śluby, jakie składają zakonnicy podczas całej swojej formacji. Uroczystość odbyła się w parafii pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie, a przewodniczył jej oraz wygłosił kazanie Prowincjał Zakonu Pijarów o. Józef Matras. 

Od dzisiaj znakiem wierności będzie habit pijarski i Konstytucje i Reguły zakonu, które otrzymali od o. Prowincjała. Każdy z neoprofesów przyjął także nowe imię zakonne: Bartosz Cielecki od św. Jana Pawła II, Jan Furman od św. Jakuba Apostoła oraz Paweł Złowocki od Jezusa Cierpliwego i Łagodnego.

Nowicjat to pierwszy etap formacji zakonnej, który kończy się pierwszymi ślubami. Od października nowi pijarzy rozpoczną studia filozoficzno teologiczne w Krakowie.

W tym dniu swoje śluby zakonne odnowili również pijarscy klerycy, którzy byli obecni podczas tego święta. W uroczystości wzięli udział pijarzy z wielu placówek Polskiej Prowincji, rektor rzeszowskiego Wyższego Seminarium Duchownego z klerykami, rzeszowscy parafianie i przede wszystkim rodziny neoprofesów. Całość uświetnił zespół muzyczny prowadzony przez p. Gabrielę Wąsacz.