Życzenia świąteczne o. Prowincjała Józefa Matrasa.

Życzenia świąteczne o. Prowincjała Józefa Matrasa.

Drodzy Przyjaciele pijarskiej Wspólnoty! 
Radość z tego, że narodził się Syn Boży, jest większa niż smutek i cierpienie. Ileż tej radości odnajdujemy chociażby w śpiewach okresu Bożego Narodzenia na całym okręgu ziemi – pisał w jednej ze swych homilii św. Jan Paweł II, którego 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową przeżywaliśmy w kończącym się roku.

Dzieląc się tak wielką radością, płynącą ze świąt Bożego Narodzenia, dziękuję za wszelką życzliwość i w imieniu własnym oraz Zakonu Pijarów życzę obfitości Bożych łask na te szczególne, świąteczne dni i cały kolejny rok.

Z modlitwą
 o. Józef Matras SP Prowincjał Zakonu Pijarów