Spotkanie sekretariatu ds. formacji współpracowników świeckich w edukacji formalnej

Spotkanie sekretariatu ds. formacji współpracowników świeckich w edukacji formalnej

W dniach 1-2 marca br. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Sekretariatu ds. Formacji Współpracowników Świeckich w Edukacji Formalnej. 

W czasie spotkania m.in. podjęto tematykę przygotowania rekolekcji wakacyjnych dla nauczycieli szkół pijarskich w 2019 r., dokonano podsumowania Święta Laikatu Pijarskiego, które odbyło się w jesieni ubiegłego roku oraz planowano program jesiennego Spotkania Formacyjnego Laikatu Pijarskiego. 

W czasie spotkania członkowie sekretariatu podjęli także pracę nad przygotowaniem do Kapituły Prowincjalnej.

Sekretariaty Prowincjalne, to instytucje zakonne powołane do realizowania celów przyjętych przez Prowincję. Należy do nich nasz sekretariat, do jego zadań należy m.in.: przygotowywanie corocznych rekolekcji formacyjnych dla świeckich, wypracowanie i nadzorowanie programu formacji kalasantyńskiej świeckich prowadzącego do powołania Bractw Szkół Pobożnych, opracowanie programu formacji kalasantyńskiej przeznaczonego dla wychowawców świetlic, pracowników stowarzyszeń, fundacji i klubów, a więc uwzględniającego specyfikę każdego z tych dzieł, wypracowanie Statutu Formacji Laikatu, przygotowywanie świeckich liderów pijarskich i włączanie ich w procesy formacyjne, a także organizowanie bieżących imprez i wydarzeń przeznaczonych dla osób świeckich.

W bieżącej kadencji (2015-2019) Ojciec Prowincjał powołał Sekretariat ds. Formacji Świeckich w Edukacji Formalnej, którego członkami są:

  1. Sławomir Dziadkiewicz
  2. Adam Langhammer
  3. Agnieszka Głowacka (Katowice)
  4. Barbara Brzozowska (Bolesławiec)
  5. Bożena Wojciechowska (Łowicz)
  6. Ewa Neubauer (Poznań)
  7. Izabela Zwierzyńska (Elbląg)
  8. Karolina Knapik-Bieniek (Kraków)
  9. Katarzyna Śliwińska (Warszawa)