Śluby uroczyste

Śluby uroczyste

23 marca w Krakowie, w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi trzech pijarów: Przemysław Kołacki od Matki Bożej Anielskiej, Dawid Bartochowski od Michała Archanioła oraz Emil Grochowski od Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi złożyli swoje uroczyste śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce prowincjała o. Józefa Matrasa SP. 

Ojciec prowincjał w wygłoszonym kazaniu zaznaczył czym jest powołanie, jak jest dzisiaj postrzegane i jak powinno być wypełniane. "Postrzeganie powołania jako świadectwa, aby swoim życiem dawać świadectwo innym, być przewodnikiem do świętości, solą ziemi, która nie straci smaku" - podkreślał o. Matras. Nawiązał również do św. Józefa Kalasancjusza, założyciela zakonu, który właśnie swoim świadectwem życia świadczył o Bogu. "Jeśli go spotkamy, to będziemy nim żyć. Określił powołanie jako wierność - zostawić wszystko i iść za Bogiem, powierzyć się bez reszty i trwać przy Nim". Na końcu zaznaczył, że powołanie powinno być przeżywane w radości: "Radośnie troszczyć się o zakon" - św. Józef Kalasancjusz, oraz aby nie tracić radości w przeżywaniu swojego powołania za św. Janem Pawłem II.  

Podczas uroczystości obecne były rodziny neoprofesów, przedstawiciele z placówek Polskiej Prowincji, w tym z Czech, Białorusi oraz Austrii, klerycy z seminarium, proboszczowie z rodzinnych parafii, kapłani, przyjaciele oraz parafianie. O oprawę muzyczną zatroszczył się Chór Mieszany Parafii Najświętszego Imienia Maryi pod dyrekcją Krzysztofa Dobosza.