Chrystus zmartwychwstał! Życzenia o. Prowincjała

Chrystus zmartwychwstał! Życzenia o. Prowincjała

Chrystus żyje! On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. On żyje i chce, abyś żył! - tymi słowami, pełnymi życia i nadziei, rozpoczyna się najnowsza adhortacja Papieża Franciszka Christus vivit.

Dziękując za wszelką życzliwość wobec naszego, pijarskiego Zakonu, życzę doświadczenia w ten świąteczny czas mocy Zmartwychwstałego Chrystusa: mocy, która potrafi uczynić wszystko nowe, tchnąć radość życia w sprawy, które może tlą się już tylko słabym płomykiem nadziei, rozpalić nasze oczy i serca, byśmy nieśli światu tę radosną nowinę, o której w dalszych słowach adhortacji pisze Papież Franciszek:

Chrystus żyje! Zmartwychwstały jest obok Ciebie,
wzywa Cię i czeka na Ciebie, abyś zaczął od nowa.

Z darem modlitwy
o. Józef Matras SP
Prowincjał Zakonu Pijarów Kraków, Wielkanoc 2019 r.