23. Spotkanie Lednica 2000

23. Spotkanie Lednica 2000

Co roku w pierwszą sobotę miesiąca czerwca młodzi z całej Polski spotkają się na Polach Lednickich. Tak było i tym razem. 23. Spotkanie Lednica 2000 zgromadziło 60 000 osób w tym pielgrzymów z zagranicy. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa: „Wiesz, że Cię kocham”. Nie zabrakło tam również naszej młodzieży pijarskiej z Łowicza, Bolszewa, Poznania, Warszawy, Jeleniej Góry-Cieplic, Krakowa Wieczystej i Rakowic.

Tegorocznymi symbolami były: pieczęć, która przypominała nam naznaczenie nas Duchem Świętym podczas sakramentów chrztu świętego i bierzmowania oraz rachunek sumienia, który był przewodnikiem do pojednania się i jeszcze bliższej relacji z Chrystusem. Natomiast księża otrzymali stuły, które były wyrazem podziękowania za ich posługę, którą zawsze pełnią wobec młodych. Spotkanie skupiało się a dwóch sakramentach – spowiedzi i Eucharystii. Nie mogło zabraknąć również wspomnień ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które miały miejsce w połowie stycznia tego roku.

Młodzi, którzy przyjechali na Lednicę nie tylko mogą spotkać się ze sobą nawzajem, ze swoimi przyjaciółmi z całej Polski, ale przede wszystkim z Chrystusem obecnym w tych osobach. Na polach panuje wspaniała atmosfera, która pozwala na przeżycie chrześcijańskiej zabawy, ale także na głęboką i szczerą modlitwę. Każde spotkanie jest kończone Wyborem Chrystusa, któremu właśnie Ci młodzi ludzie zawierzają swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.