Rekolekcje Ars Celebrandi w Licheniu

Rekolekcje Ars Celebrandi w Licheniu

Zakonnicy naszej pijarskiej prowincji uczestniczą w dniach od 11 do 18 lipca 2019 r. w rekolekcjach Ars Celebrandi w Licheniu. W trakcie rekolekcji uczestnicy zgłębiają liturgię, która obowiązywała w całym Kościele przed Soborem Watykańskim II, obecnie nazywana Nadzwyczajnym Rytem Rzymskim.

Głównym celem Ars Celebrandi jest przygotowanie uczestników do sprawowania mszy świętej jak i innych sakramentów i obrzędów odprawianych w języku łacińskim według ksiąg liturgicznych obowiązujących do reformy liturgicznej. Obecnie w naszej pijarskiej prowincji już kilku zakonników dzięki udziałowi w Ars Celebrandi sprawuje msze święte w Nadzwyczajnym Rycie Rzymskim.