Rada Prowincji w Ożarowie Mazowieckim

Rada Prowincji w Ożarowie Mazowieckim

W Ożarowie Mazowieckim rozpoczęła się Rada Prowincji, która potrwa od 22 do 23 sierpnia 2019 r. Wzięli w niej udział: o. Prowincjał, czterej Asystenci, Ekonom, Przełożeni poszczególnych Wspólnot i Delegaci o. Prowincjała, w sumie 22 pijarów naszej Prowincji z Polski, Białorusi i Czech.

Po modlitwie Koronki Dwunastu Gwiazd o. Prowincjał podzielił się spostrzeżeniami w ramach konferencji: „Już was nie nazywam sługami” - Jak dzielić odpowiedzialność i uniknąć katastrofy. Przełożony Wspólnoty może występować w trzech rolach: przełożony w sensie ścisłym, kierownik duchowy na zasadzie towarzyszenia, menadżer. Przełożony w sensie ścisłym ocenia, podejmuje decyzje, wydaje polecenia, sprawdza, wyciąga konsekwencje – pyta i dokonuje rozeznania, czyli rządzi. Kierownik duchowy zna sytuację osobistą, wspiera, radzi, wysłuchuje, zachęca do rozwoju, zostawia wolność – towarzyszy w rozeznaniu, czyli towarzyszy. Menadżer rozpoznaje potrzeby, planuje, organizuje, przekonuje, wymyśla nowe rozwiązania – przygotowuje rozeznanie, czyli organizuje.

Jak zaznaczył o. Mateusz Pindelski Rada Prowincji to rodzaj post kapituły. Głównym celem tego spotkania jest dokonanie planowania na rozpoczęte czterolecie, które obejmuje wnioski i propozycje przyjęte na Kapitule Prowincjalnej oraz punkty planowania z komisji kapitulnych.