Zmarł ks. kan. Czesław Bednarczyk

Zmarł ks. kan. Czesław Bednarczyk

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych w Otwocku zmarł ks. kan. Czesław Bednarczyk z diecezji warszawsko-praskiej. Był dobrodziejem naszej Prowincji. Za życia powierzał się naszej modlitwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Ks. Czesław urodził się w 1934 r. w Gródku Nowym. Pochodził z Parafii św. Jana Chrzciciela w Obrytem.  Święcenia kapłańskie przyjął rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 sierpnia 1958 r. Był wieloletnim duszpasterzem w wielu parafiach, najpierw wikarym, a od 1967 do 2000 r. proboszczem. Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu.