Szkoły Pobożne wyruszają w drogę

Szkoły Pobożne wyruszają w drogę

Pod takim hasłem odbyły się rekolekcje zakonne w dniach 4-8 listopada w Centrum Wiara i Kultura mieszczącym się w ponorbertańskim klasztorze w Hebdowie. Konferencje podczas rekolekcji wygłosił o. Stefano Locatelli, pijar z Prowincji Włoskiej, Asystent Prowincjała.

Wzięło w nich udział 20 współbraci z Elbląga, Jeleniej Góry, Łowicza, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Warszawa oraz Szczuczyna. Była to I tura rekolekcji dla zakonników.

Szkoły Pobożne wyruszają w drogę

Temat rekolekcji nawiązywał do wezwania papieża Franciszka rozwiniętego w odniesieniu do pijarów w wypowiedziach Ojca Generała. Kongregacja Generalna niedawno stworzyła projekt właśnie o takiej nazwie. Ma on na celu formację grupy pijarów przez dwa lata. Skupiał się będzie na dwóch kwestiach: międzykulturowości i dyspozycyjności misyjnej, co pozwoli wzrastać w powołaniu w współpracować w nowy sposób w misji Zakonu – pisze w jednym ze swoich listów o. Pedro Aguado. Ale my dążymy do czegoś więcej. Papież Franciszek, który zwraca się do chrześcijan, używa określenia Kościół „wyruszający w drogę”. Postrzega te słowa jako większe zaangażowanie się, bycie misyjnym, a mniej skoncentrowanym na samym sobie.

Dyspozycyjność i posłanie na misje

Pierwsza z nich jest postawą, którą winien cechować się pijar, w której powinien nieustannie wzrastać. Zakonnicy pijarscy, którzy ciężko pracują nad swoją dyspozycyjnością, by w różnych okolicznościach ofiarować swoją osobę misji Zakonu – pisze dalej Ojciec Generał. Posłanie na misje powinno zostać odczytane na nowo. Wynika to ze zmian, jakie zachodzą wewnątrz naszych Prowincji, Zakonu. Ojciec Pedro Aguado zwraca uwagę - ,,miłość do Prowincji i miłość do Zakonu” jest tym samym, a ,,być dyspozycyjnym dla Prowincji i dla Zakonu” oznacza taką samą dyspozycyjność.

Gościem podczas rekolekcji był ojciec Stefano Locatelli – pijar z Prowincji Włoskiej, Asystent Prowincjalny i przełożony wspólnoty formacyjnej mieszczącej się w historycznym budynku Collegium Nazarenum w Rzymie, wcześniej przez 12 lat był misjonarzem na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2011 r. W wygłoszonej konferencji przywołał liczne teksty wzywające pijarów do poświęcenia wszystkiego Chrystusowi, do radości, budowanie wspólnoty i do dyspozycyjności.


Niecodziennym elementem rekolekcji była projekcja filmu pt. Ludzie Boga, który miał przejmującą wymowę w kontekście osobistych doświadczeń rekolekcjonisty – świadka wojny domowej na Wybrzeżu Kości Słoniowej w 2011 r.

Ponorbertański klasztor w Hebdowie stworzył znakomite warunki do wyciszenia się, modlitwy oraz przeżywania wspólnoty między uczestnikami.