Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek ogłosił, że III Niedziela Zwykła będzie obchodzona w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. W tym roku przypada na 26 stycznia. Jesteśmy w tym czasie szczególnie wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan.

Aperuit illis

W Liście apostolskim Aperuit illis ogłoszonym 30 września 2019 r. przez Ojca Świętego czytamy: Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosiłem, aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem (List apostolski Misericordia et misera, 7). Dalej Papież wyjaśnia, że ustanowienie tej niedzieli jest odpowiedzią na kierowane do niego prośby. Daje również wskazówki, jak powinniśmy przeżywać ten wyjątkowy dzień: Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Papież odwołuje się w swoim Liście do powrotu Ludu izraelskiego z niewoli babilońskiej do swojej ojczyzny. Ten czas był szczególnie naznaczony lekturą Księgi Prawa. Na podstawie fragmentu z Księgi Nehemiasza Ojciec Święty ukazuje, że Biblia nie jest przeznaczona dla nielicznych. Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie - pisze Papież.

Żywe Słowo

Aby pogłębiać swoją wiarę należy nieustannie rozważać słowa Pisma Świętego. Dlatego przedstawiamy czasopismo Żywe Słowo. To pismo zawierające czytania liturgiczne na każdy dzień, refleksje będące pomocą w codziennej modlitwie słowem Bożym, inspirujące dla życia duchowego cytaty z pism oraz obszerne fragmenty doskonałych książek – nowości wydawniczych Wydawnictwa eSPe - opowiada Michał Wilk, redaktor naczelny miesięcznika. Mówiąc krótko, pismo to jest nieocenioną pomocą w codziennej modlitwie dla każdego chrześcijanina, pragnącego żyć na co dzień słowem Bożym - podsumowuje. Autorami komentarzy są osoby duchowne i świeckie, które dzielą się z nami swoją refleksją na temat poszczególnych fragmentów Pisma Świętego.

Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: "Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić" (Pwt 30, 14) - papież Franciszek.