Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego

Co roku w święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Został on ustanowiony w 1997 r. przez papieża Jana Pawła II. W tym dniu szczególną uwagę skupiamy na świadkach obecności Boga w świecie, jakimi są właśnie osoby konsekrowane.

Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony jako dziękczynienie za obecność wszystkich osób zakonnych w Kościele działających na świecie. Jednocześnie stwarza okazję do refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W tym roku ten dzień przeżywamy pod hasłem: Wielka Tajemnica Wiary. 

O. bp Jacek Kiciński CMF, Przewodniczący Komisji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego KEP w liście na tegoroczne święto już w pierwszych słowa określa, kim są osoby konsekrowane. Siostry i Bracia zakonni oraz wszyscy, którzy ślubują życie radami ewangelicznymi, oddając się całkowicie Chrystusowi, wskazują, że celem naszego życia jest sam Bóg i tylko w Nim, z Nim i dla Niego możemy odnaleźć spełnienie wszystkich naszych pragnień i tęsknot. Szczególną uwagę zwraca na Eucharystię, która uczy nas miłości i ofiary, do Boga i człowieka. To tajemnica, która jest źródłem, korzeniem i szczytem naszej drogi do życia wiecznego. Na słowa: Oto wielka tajemnica wiary, odpowiadamy z wiarą – głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale – włączamy się nie tylko w to, co dzieje się podczas mszy świętej, ale stajemy się uczestnikami życia wiecznego, które zaczyna się już na ziemi. Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowane opiece Maryi, Matce naszej wiary. Prośmy też, by nigdy nie zabrakło tych, którzy będą głosić Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale - zakończył list o. Jacek Kiciński CMF. 


Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu (Vita Consecrata 111).