Śluby uroczyste

Śluby uroczyste

W Krakowie na Wieczystej w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej 22 maja al. Aliaksandr Hetsevich od Ducha Świętego złożył na ręce o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego śluby uroczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzieży.

Mszę Świętą koncelebrowali o. Grzegorz Misiura - rektor Wyższego Seminarium Duchownego, o. Łukasz Adamusiak, o. Sławomir Dziadkiewicz, o. Tomasz Jedruch, o. Jacek Wolan. Obecni byli również współbracia z placówek z całej Polski, wspólnota seminaryjna, nowicjatu oraz siostry pijarki.

O. Prowincjał w wygłoszonym kazaniu określił, że czas, jaki obecnie przeżywamy, zmiany które zaszły w naszym codziennym funkcjonowaniu, pozwoliły nam jeszcze lepiej i wyraźniej zrozumieć, co jest ważne i jaki jest sens tej procesji uroczystej składanej przez al. Aleksandra - oddać się Bogu na zawsze. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym - tak mówi św. Paweł i taka jest prawda ślubów, którymi żyjemy. Jest to umiłowanie Chrystusa ukrzyżowanego, który mówi, kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż - mówił o. Prowincjał. Jest życiem, które spędzamy na poszukiwaniu Jego oblicza. Dla nas pijarów, pijarek i wszystkich tych, z którymi łączy nas powołanie wychowawcze przeżywane w życiu świeckim i życiu konsekrowanym. To poszukiwanie Bożego oblicza, to wpatrywanie się i wypatrywanie Jezusa na twarzy dzieci i młodzieży, nade wszystko tych cierpiących z ubóstwa materialnego, duchowego, emocjonalnego, ubóstwa więzi, ubóstwa intelektualnego. O. Mateusz Pindelski przypomniał słowa, które młodzi skierowali do pijarów podczas Pijarskiego Synodu - Prosimy więc, żebyście byli otwarci na młodzież oraz cierpliwi i wytrwali w posłudze kapłańskiej; żebyście poświęcali nam czas indywidualnie, słuchali naszego głosu i go słyszeli. Potrzebujemy umocnienia wiary! - to jest właśnie droga miłości, która jest wybrana przez Boga, który prowadzi do świętości. Od jutra będziesz już odnawiał naszym codziennym zwyczajem śluby uroczyste. Będziesz w myślach powtarzał formułę: Oddaję się Bogu wszechmogącemu i Bogarodzicy zawsze Dziewicy i śluby odnawiam i zatwierdzam. Życzę Ci, abyś do ostatniego dnia na tej ziemi pamiętał o takiej właśnie kolejności. Oddajesz się Bogu wszechmogącemu i Bogarodzicy zawsze Dziewicy, a Oni wierni Twojej decyzji, sprawią, że wypełnisz to, co będziesz ślubował.


MK