Konkurs literacki dla młodzieży

Konkurs literacki dla młodzieży

Stowarzyszenie Parafiada ogłosiło kolejną edycję konkursu o Giętkie Pióro. To ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży w wieku od 13 do 19 roku życia, tym razem z inspiracji pisarstwem Karola Wojtyły. W pierwszym etapie wyzwanie polega na napisaniu eseju.

By zostać laureatem złotego, srebrnego lub brązowego Giętkiego Pióra i wygrać nagrody rzeczowe należy zmierzyć się z literackim wezwaniem na kolejnych etapach konkursu.
W I etapie, do 24 czerwca br. zdanie polega na napisaniu eseju (do 1000 słów), który będzie nawiązywał do znanego fragmentu z „Pieśni o Bogu ukrytym”:


Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.


W II etapie młodzież będzie pisać nowele z inspiracji poematem „Kamieniołom”. A w III etapie na podstawie tejże noweli zmierzy się z napisaniem scenariusza jednoaktowego spektaklu, który zostanie wystawiony na deskach Teatru Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie w czasie gali finałowej 5 grudnia 2020 r.


Pierwsza edycja konkursu o nagrodę Giętkiego Pióra została przeprowadzona w 2016 r. Przeznaczona była dla młodzieży z warszawskich gimnazjów, by w ten sposób uczcić 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Druga edycja, z inspiracji twórczością Josepha Conrada Korzeniowskiego, patrona roku 2017 miała już charakter ogólnopolski. Kolejna odsłona konkursu w 2018 r. związana była z twórczością Zbigniewa Herberta w 20. rocznicę jego śmierci. W ubiegłym roku konkurs inspirowany był dziełami literackimi Stanisława Wyspiańskiego w 150. rocznicę jego urodzin. Obecna edycja nawiązuje do spuścizny literackiej Karola Wojtyły, a konkurs odbywa się w 100. Rocznicę urodzin Jana Pawła II.


Mottem całego konkursu są słowa zaczerpnięte z poematu Juliusza Słowackiego „Beniowski”:


Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa…
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.


Więcej informacji na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl.

Giętkie Pióro - plakat

JW