List o. Generała do Grona Pedagogicznego

List o. Generała do Grona Pedagogicznego

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, o. Generał Zakonu Pijarów - Pedro Aguado skierował do Grona Pedagogicznego, a także do wszystkich, którzy realizują pijarskie posłannictwo w Szkołach Pijarskich, list z podziękowaniem za ich pracę, zwłaszcza podczas pandemii. 

Ojciec Generał podkreślił, że działania, jakie zostały podjęte w związku z zaistniałą sytuacją są godne Założyciela Szkół Pobożnych. Dodatkowe godziny poświęcane na przygotowanie się do lekcji, ich prowadzenie, towarzyszenie w nowym procesie rodzinom, to tylko niektóre z kroków podejmowanych przez pracowników szkół. To wszystko wiązało się z pogodzeniem swoich zawodowych obowiązków z prywatnymi, a więc także troską o własne dzieci i ich zajęcia szkolne.

W swoim liście o. Pedro Aguado wyróżnił kilka myśli oraz podziękowania, którymi pragnął podzielić się z pracownikami Szkół Pobożnych. Pierwszą z nich było powołanie, które jest misją wypełnianą przez zaangażowanie we wszystko, co robią dla najmłodszych, a szczególnie podczas tych ostatnich tygodni, kiedy było to utrudnione - Poczujmy się na nowo powołani! Ono natomiast rodzi odpowiedź na potrzebę, jaką jest integralne wychowanie i wartościowa edukacja dzieci i młodzieży. Nie jest ono zależne jedynie od nas, ale od wszystkich współpracowników, którzy są współodpowiedzialni za podejmowane działania. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie szczególne zaangażowanie w zdalne towarzyszenie uczniom w procesie nauki, ale również i zaangażowanie rodziców, na których w dużej mierze spadł obowiązek edukacji swoich dzieci.

Dziękując za wszystko, co robi Grono Pedagogiczne, a także wszyscy, którzy realizują pijarskie posłannictwo w Szkołach Pobożnych, o. Generał przesyła życzenia wszelkiego dobra całym rodzinom oraz braterskie pozdrowienie.

MK