Restart - hasło pijarskiego roku

Restart - hasło pijarskiego roku

Tegorocznym pijarskim hasłem roku szkolnego i duszpasterskiego jest słowo "Restart", które zostało zaproponowane przez Zespół Generalny Ruchu Calasanz, a zaczerpnięte jest z języka informatycznego. Jest nawiązaniem do przeżywanego czasu przez ludzi na całym świecie. 

Jego znaczenie nie sprowadza się jedynie do naciśnięcia guzika w komputerze, ale oznacza powrót do pierwotnego zaangażowania w życiu wiarą. Zakłada ponowne wyruszenie w drogę wraz z Jezusem, mówi o odnowie, która rodzi się w mocy Ducha Świętego działającego w naszym wnętrzu i w otaczającym nas świecie.

Hasło tego roku z jednej strony nawiązuje do panującego stanu epidemii - jesteśmy wezwani do tego, by być misjonarzami Chrystusowej nadziei, z drugiej strony jest zapowiedzią przyszłorocznej Kapituły Generalnej Zakonu Pijarów, która odbędzie się „pod przewodem Ducha Świętego”.