25. rocznica beatyfikacji pijarów

25. rocznica beatyfikacji pijarów

O. Generał Pedro Aguado w liście okólnym do pijarów przypomniał, że w tym roku mija 25 lat od beatyfikacji o. Piotra Casaniego oraz Męczenników Pijarskich z czasu wojny domowej w Hiszpanii, których do godności ołtarzy 1 października 1995 r. wyniósł Jan Paweł II.

W kalendarzu liturgicznym bł. Piotra Casaniego wspominamy 16 października, natomiast Męczenników Pijarskich - 22 września. Bł. Piotr zmarł w 1647 r. i był bliskim współpracownikiem św. Józefa Kalasancjusza. Z Polską połączyła go krótka obecność m.in. w Krakowie. Bł. Dionizy Pamplona i 12 Towarzyszy poniosło śmierć męczeńską w 1936 r., na początku hiszpańskiej wojny domowej. Dzielą więc ich trzy wieki i sposób uwielbienia Boga, ale łączy wspólne powołanie pijarskie do wychowywania dzieci i młodzieży w duchu pobożności i nauki.

Nawiązując do słów papieża Franciszka na Kalasantyński Rok Jubileuszowy, o. Generał konkludował: "jeżeli chcemy, by nasz Zakon był tym, czego pragną Kalasancjusz i czego potrzebują dzieci i młodzież, bądźmy świętymi!". Zaproponował też modlitwę:

Aby dzieci wzrastały w pobożności i nauce. Panie, daj nam świętych pijarów.
Aby młodzież poznała i naśladowała Chrystusa. Panie, daj nam świętych pijarów.
Abyśmy jako pijarzy dostosowywali swoje życie do Ewangelii. Panie daj nam świętych pijarów.
Abyśmy jako współpracownicy Prawdy byli jej świadkami. Panie, daj nam świętych pijarów.
Abyśmy głosili Chrystusa i to ukrzyżowanego. Panie, daj nam świętych pijarów.
Abyśmy podążali pod opieką Maryi, Królowej Szkół Pobożnych. Panie, daj nam świętych pijarów.
Aby wspólnoty pijarskie były miejscem bratniej miłości. Panie, daj nam świętych pijarów.
Aby Lud Boży wzrastał w wierze, nadziei i miłości. Panie, daj nam świętych pijarów.

Prosimy Cię, Boże, o dar świętości w Szkołach Pobożnych, abyśmy stawali się skutecznymi narzędziami w uświęcaniu dusz ludzkich według naszego pijarskiego posłannictwa; aby nasze wspólnoty były miejscem uświęcenia oraz poszukiwania i wypełniania woli Bożej; abyśmy nasze powołanie przeżywali w pełni i z radością, będąc prawdziwymi uczniami i świadkami naszego Pana, który pragnie byśmy byli świętymi, jak On jest święty. Amen.

JW