Wyniki konkursu „Pamięć dla przyszłości”

Wyniki konkursu „Pamięć dla przyszłości”

23 października odbyła się Konferencja Młodych Historyków, podczas której mogliśmy wysłuchać laureatów ogólnopolskiego konkursu historycznego "Pamięć dla przyszłości - w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej" organizowanego przez Stowarzyszenie Parafiada.  

Pomysłodawcą konkursu mającego na celu popularyzację wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni wśród młodych historyków jest Małgorzata Jędruch-Włodarczyk. Edukacja i wychowanie młodzieży wpisuje się w pedagogikę św. Józefa Kalasancjsza, patrona Stowarzyszenia. Edukacja zaś musi być pogłębiana o tę wiedzę historyczną - powiedziała Małgorzata Jędruch-Włodarczyk.

Jury konkursu w składzie:

• dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury (Instytut Pamięci Narodowej),

• Małgorzata Jędruch-Włodarczyk (Stowarzyszenie Parafiada),

• Sławomir Frątczak (Muzeum Katyńskie)

• dr Grzegorz Łeszczyński (Instytut Pamięci Narodowej)

• dr Maciej Wyrwa (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu Porozumienia)

wyłoniło laureatów spośród 120 nadesłanych prac pięciu kategoriach tematycznych.

1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego – 27 prac konkursowych

I. Maria Majerz-Maniecka (Kłaj)

II. Krzysztof Jóźwiak (Olsztyn)

III. Karol Maria Jakubowski (Warszawa)

Wyróżnienia otrzymują: Stanisław Mackiewicz (Libiąż) i zespół: Wiktoria Mielniczek i Amelia Niedzielska (Nysa).

2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej – 5 prac

I. Szymon Krzykowski (Golub – Dobrzyń)

II. Aleksandra Heinich (Mogilno)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień.

3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie – 28 prac

I. Julia Szeląg (Toruń)

II. ex aequo Sandra Adamczyk (Oświęcim) i Katarzyna Majcher (Kraków)

III. Zespół: Długokęcka Dagmara, Krupińska Oliwia, Wiśniewski Przemysław (Waśniewo Grabowo)

Wyróżnienia otrzymują: Karol Kozar (Jarosław) i Tymoteusz Lepak (Brusy).

4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych – 4 prace

I. Miłosz Nogaj (Milicz)

II. Martyna Fudała (Jarosław)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień

5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie – 57 prac.

I. Julia Pikul (Pyskowice)

II. Dominika Zięciak (Sosnowiec)

III. Daniel Hyla (Olkusz)

Wyróżnienia otrzymują: Janusz Przychodny (Golub-Dobrzyń) i Paulina Salamon (Rybnik).

Jury wyraża radość z powodu tak licznego udziału młodzieży ze wszystkich regionów Polski. Zauważa zaangażowanie wielu młodych osób w pogłębianie i popularyzowanie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej oraz dbałość o pamięć o Jej Ofiarach w swoich Małych Ojczyznach. Jury dziękuje również nauczycielom, opiekunom, rodzicom za wsparcie i udzieloną pomoc uczniom, podopiecznym.

Protokół Jury

Podczas Konferencji Młodych Historyków laureaci przedstawili swoje referaty, prezentacje multimedialne podejmujące problematykę katyńską, a poprowadziła ją Anna Putkiewicz z portalu Polska Zbrojna. Słuchając, z jakim zaangażowaniem i pasją młodzi ludzie podjęli się tego niełatwego zadania, jakim był ich udział w konkursie, nie mamy wątpliwości, że pamięć o Zbrodni Katyńskiej jest żywa w sercach i umysłach młodych ludzi. Konkurs nie tylko pozwolił pogłębić wiedzę uczestnikom w tym temacie, wiemy, że przekażą ją oni innym, a pamięć o Bohaterach tamtych czasów nie zaginie. Konferencję zakończył o. Tomasz Olczak, który odczytał modlitwę katyńską napisaną przez ks. Czesława Wojtyniaka.

Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie, Panie

Nędzne strzępy oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.

Przez przyczynę Panny Najświętszej Matki Boga Żywego, która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii - strumienie łask swoich, błagamy Cię Panie:

- o moc cierpliwości i wytrwania,

- o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę,

- o opiekę Twą Boską, błagamy Cię, Panie, nad krajem zbezczeszczonym przez wrogów,

- o dar wiary niezłomnej w tryumf Twego Imienia,

- o dar nadziei, że nikłemi siłami swemi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu,

- o dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny,

- dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół.

Błagamy Cię, Panie,

- o Polskę wolną i niepodległą, błagamy Cię, Panie,

- o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów, błagamy Cię, Panie,

- o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych, błagamy Cię, Panie,

- o Polskę czystych rąk, błagamy Cię, Panie,

- o Polskę wzniosłych serc, błagamy Cię, Panie,

- o Polskę wielką, rządną i dobrą, błagamy Cię, Panie,

- o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu, a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych, błagamy Cię, Panie.

Przez Chrystusa Pana Naszego, Amen.

Projekt dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu.

MK