Udzielenie posług klerykom

Udzielenie posług klerykom

W piątek 16 października 2020 r. wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Pijarów przeżywała swoją uroczystość odpustową. W pijarskim kalendarzu przypada bowiem wspomnienie bł. Piotra Casaniego, który jest patronem seminaryjnej wspólnoty.

Był on również jednym z najbliższych i najbardziej zasłużonych współpracowników Ojca Założyciela - św. Józefa Kalasancjusza.

Uroczystej Mszy Świętej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył i homilię wygłosił Ojciec Prowincjał - Mateusz Pindelski. W czasie Eucharystii klerycy III roku przyjęli swoją kolejną posługę – Posługę Troski o Ubogich. Posługa ta, podobnie jak wcześniej przyjmowana przez kleryków Posługa Wychowawcy Pijarskiego, jest nawiązaniem i wynika z kalasantyńskiego charyzmatu i misji Zakonu Pijarów. 

Duchowi synowie Kalasancjusza posłani są przede wszystkim po to, by uczyć i wychowywać. Troska zaś o ubogich wpisana jest w pełną nazwę pijarskiej wspólnoty - Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych.

MK