Papież o roli zakonów

Papież o roli zakonów

W dniach 12-14 listopada 2020 r. odbyło się seminarium online na temat wkładu wspólnot zakonnych w zainicjowanym przez papieża Franciszka Globalnym Pakcie Edukacyjnym. Seminarium zgromadziło przełożonych generalnych zakonów męskich oraz żeńskich.

Ojciec Święty już na samym początku seminarium podkreślił, że życie konsekrowane zawsze stało na czele działalności edukacyjnej.  Szczególnie ta misja jest realizowana w Zakonie Pijarów. Papież określił trzy istotne linie działań, które pozwolą na rozwój paktu edukacyjnego. Są nimi: umieszczenie w centrum, przyjęcie i zaangażowanie. 

Pierwsza z nich odnosi się do człowieka - to on stoi na pierwszym miejscu - w centrum, a całe skupienie skoncentrowane jest na jego wartości, godności, wyjątkowości, zdolności odnoszenia się do innych. Nie inaczej jak przez edukację właśnie można wspierać młodych ludzi we wzroście, dojrzewaniu, budowaniu i rozwijaniu umiejętności do wspólnego kreowania przyszłości, której fundamentem jest sprawiedliwość i pokój. 

Przyjęcie jest rozumiane jako słuchanie dzieci i młodzieży. Jest ono zależne od dorosłych, którzy ich wysłuchują, ale także którzy mogą ich zachęcić i nauczyć wzajemnego odnoszenia do siebie, pracy w grupie, empatycznej postawie czy troski o wspólny dom. 

Zaangażowanie jest opisywane przez papieża Franciszka jako najważniejsze spośród trzech wymienianych działań. Dwa wcześniejsze są podstawą, która pozwoli każdemu na zaangażowanie się w działalność edukacyjną. Zadaniem osób dorosłych jest przedstawienie dzieciom i młodzieży świata, który jest ich dziedzictwem. To oni powinni postrzegać go krytycznym okiem, aby zrozumieć problemy w różnych dziedzinach oraz aby zaproponować rozwiązania najlepsze dla człowieka, rodziny ludzkiej w perspektywie integralnej ekologii.   

Papież skierował również swoje słowa do Generała Zakonu Pijarów - o. Pedro Aguado, mówiąc: Pracujemy dla ludzi, którzy tworzą społeczeństwa i to oni również stanowią zjednoczoną ludzkość, powołaną przez Boga, aby być jego Ludem wybranym. Te słowa stają się niewątpliwym potwierdzeniem i  jeszcze większą motywacją, nie tylko dla samych zakonników, ale także wszystkich świeckich współpracowników, do podejmowania się tej ważnej misji - wychowywania dzieci i młodzieży. 

MK