Wiadomości

W niedzielę rozpoczyna się Parafiada

31. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach 7–13 lipca 2019r . w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się blisko 1500 uczestników z 7 państw: Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Niemiec i Polski. Będą oni reprezentować swoje kluby, szkoły i parafie. W organizację zaangażowanych jest ok. 150 wolontariuszy. Imprezę honorowym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Spotkanie członków Kongregacji Prowincjalnej z Ojcem Generałem

W czwartek 4 lipca 2019 r. o. Pedro Aguado, Generał Zakonu Pijarów oraz o. Miguel Giráldez, Asystent Generalny naszego Okręgu Europy spotkali się w Krakowie z członkami Kongregacji Prowincjalnej.

Nowi lektorzy w Krakowie

16 czerwca 13 ministrantów z parafii Kraków-Wieczysta i Kraków-Dzielskiego przyjęło błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora z rąk Ojca Prowincjała Mateusza Pindelskiego, który również przewodniczył Eucharystii w parafii na Rakowicach.

Zakończenie roku szkolnego w Łowiczu

Na zakończenie roku szkolnego (w poniedziałek 17.06) dla rodziców i dzieci z naszej scholi Królowej Pokoju i Internetowej Róży Różańcowej rodziców odbyło się spotkanie. Składało się ono z konferencji różańcowej, adoracji z indywidualnym błogosławieństwem rodzin oraz grillem, w czasie którego dziękowaliśmy Bogu i ludziom za miniony rok i każde dobro które stało się naszym udziałem.

20-lecie Akcji Katolickiej na Wieczystej

W ostatnią sobotę, 16 czerwca, Akcja Katolicka na Wieczystej w Krakowie obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Eucharystii przewodniczył o. Andrezj Pilch - obecny duszpasterz wspólnoty, o. Andrzej Tupek - proboszcz parafii oraz jej były duszpasterz. Podczas jubileuszu była również obecna Grażyna Kominek - Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.

11. Parafiada Dzieci i Młodzieży w Grodnie

Cztery dni, od 11 do 14 czerwca 2019 r. trwała 11. Parafiada Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej. W to wydarzenie zaangażowani są przedstawiciele różnych środowisk polonijnych na Białorusi, a cel jest jeden – wychowanie młodego pokolenia Polonii poprzez sport, kulturę, wiarę. W tym roku w grodzieńskiej Parafiadze gościnnie uczestniczyła także młodzież z Kotłasu z dalekiej Rosji.

Podsumowanie roku CKC Kraków-Wieczysta

Kolejny rok szkolny pracy naszego Centrum Kultury Calasanz Kraków - Wieczysta za nami. Oficjalne zakończenie odbyło się w niedzielę 9 czerwca.

Wyniki egzaminów naszych szkół

Realizując charyzmat naszego Zakonu oraz starając się podążać za nauką św. Józefa Kalasancjusza, staramy się jak najlepiej wychowywać dzieci i młodzież. Jednym z efektów naszej pracy są wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalistów, które pomogą realizować naszym uczniom marzenia.

Gratulujemy wszystkim nauczycielom oraz uczniom wspaniałych wyników. Jesteśmy w Was dumni!

Spotkanie nauczycieli ze Szczuczyna i Lidy

1 czerwca br. w parafii pw. św. Teresy z Avila w Szczuczynie odbyło się spotkanie nauczycieli i wychowawców z naszych pijarskich placówek: Szczuczyna i Lidy.

Podsumowanie roku w Szczuczynie

W Szczuczynie odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego. Wydarzenie to przebiegało w kilku etapach.