Wiadomości

Formacja Stała Młodych Zakonników

W dniach 24-26 października odbyła się Formacja Stała Młodych Zakonników, która skierowana jest do pijarów między 1. a 5. rokiem po ślubach uroczystych. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie w pijarskim nowicjacie i po raz pierwszy poprowadził je o. Józef Matras, Asystent Prowincjalny ds. Formacji Początkowej.

Odznaczenie dla o. Kazimierza Wójciaka

29 października w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Orderów Odrodzenia Polski. Uroczystość była połączona z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jednym z uhonorowanych był ojciec Kazimierz Wójciak, który otrzymał odznaczenie za szczególne zasługi dla Niepodległej.

Niedziela Misyjna

Niech wszyscy dołożą wszelkich starań, by należycie wspomagać najuboższych, oni to bowiem swoimi modlitwami utrwalają nasze dzieło – pisał św. Józef Kalasancjusz. W myśl słów założyciela Zakonu – pijarzy podejmują się misji w państwach na czterech kontynentach. Przedostatnia niedziela października jest obchodzona jako Niedziela Misyjna. W tym roku wypada ona 20 października i wpisuje się w Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

On żyje, żyj i Ty! - 19. SMP

On żyje, żyj i Ty! Pod takim hasłem odbyło się 19. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej, które w dniach 11-14 października zgromadziło 600 młodych z Elbląga, Bolszewa, Bolesławca, Jeleniej Góry-Cieplic, Łowicza, Łapsz Niżnych, Poznania, Warszawy, Katowic, Krakowa - Liceum i Wieczystej, należących do naszej prowincji czeskich Starażnic, pijarów i pijarek z Rzeszowa oraz młodzież ze Słowacji i Węgier.

19. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej

W dniach 11-14 października w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Krakowie odbędzie się 19. Spotkanie Młodzieży Pijarskiej, które będzie przebiegało pod hasłem: On żyje, żyj i Ty! Tegorocznymi gośćmi będą bp Janusz Mastalski oraz o. Eloy Fernandez.

VI Święto Laikatu Pijarskiego

Charyzmat założyciela Zakonu Pijarów – św. Józefa Kalasancjusza, który nam pozostawił, opiera się na duchowości kalasantyńskiej, posłannictwie pijarskim i życiu we wspólnocie. Nie tylko pijarzy mogą podejmować tę ścieżkę życia, ale także świeccy, wpisując się w laikat pijarski.  

Radość z odnowionych ślubów zakonnych

Dzisiaj, 8 października 2019 r. kl. Tomasz Świtała odnowił śluby zakonne wobec o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego. Skromna uroczystość odbyła się w krakowskiej klinice, w której kl. Tomasz przechodzi rehabilitację po wrześniowym wypadku drogowym.

Spotkanie przedstawicieli CK Calasanz

Wychowanie dzieci i młodzieży jest głównym celem i założeniem Zakonu Pijarów, dlatego też poza szkołami zaczęli tworzyć przestrzeń, w której najmłodsi mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty, umiejętności. Dzisiejszym odpowiednikiem takich miejsc są Centra Kultury Calasanz. 

Dzień Modlitw w intencji młodych pijarów

Ojciec Generał zaprasza do modlitwy w intencji młodych pijarów. Wg danych na wrzesień 2019 r. w Zakonie Pijarów na całym świecie swoją formację przeżywa 206 aspirantów i przednowicjuszy, 60 nowicjuszy i 275 kleryków, a 50 młodych pijarów złożyło profesję uroczystą lub przyjęło święcenia.

Zmarł o. Andrzej Szczepaniak SP

Dnia 13 września br. w naszej Wspólnocie w Katowicach zmarł o. Andrzej Szczepaniak od św. Józefa Kalasancjusza. Odszedł mając 58 lat, w 34 roku kapłaństwa.