Wiadomości

Wielki Tydzień w naszych domach

Nabierzcie Ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliżą się wasze odkupienie (Łk 21, 28) – tymi słowami rozpoczął orędzie abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, które zostało opublikowane w przeddzień rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia. 

Rekolekcje wielkopostne online

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne prowadzone online. Pierwsze z nich prowadzone są w dniach 30 marca - 1 kwietnia w duszpasterstwie parafii św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. Drugie poprowadzi o. Eugeniusz Grzywacz w pijarskim duszpasterstwie w Łowiczu w dniach 2-5 kwietnia

List Kalasantyński - 25 marca

Cierpienie wpisuje się w życie każdego człowieka. Towarzyszy próbom, przez które przechodzimy i skłania do pytania o ich sens.

Zapraszamy do przeczytania Listu do Nauczycieli i Współpracowników na Dzień Kalasantyński 25 marca 2020 r. 

Dzień Solidarności i Modlitwy

Unia Przełożonych Generalnych Zakonów Męskich i Żeńskich ogłosiła, że najbliższa niedziela, 22 marca będzie na całym świecie Dniem Solidarności i Modlitwy, jako nasz niewielki i pokorny wkład w światową walkę z pandemią. Słowa na ten szczególny dzień skierował także ojciec Generał.

Transmisje z Dróg Krzyżowych

Zapraszamy do uczestnictwa w Drogach Krzyżowych, które są transmitowane w środkach społecznego przekazu. To propozycje duchowego  przeżycia piątków Wielkiego Postu - ks. Paweł Andrianik, rzecznik Episkopatu. Poniżej prezentujemy dostępną listę transmisji.


List ojca Generała Pedro Aguado

"Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu" (J 4, 14). Tymi słowami rozpoczyna swój list o. Pedro Aguado - Generał Zakonu Pijarów, który skierował do współbraci, uczniów, ich rodzin.

Rekolekcje w Centrum Wiara i Kultura

Zapraszamy do zapoznania się z rekolekcjami organizowanymi przez Centrum Wiara i Kultura. Odbędą się one w najbliższym miesiącu w klasztorze w Hebdowie, który jest prowadzony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów. Poprowadzi je o. Dominik Bochenek.    

Pielgrzymka 8 klas na Siekierkach

W piątek, 6 marca Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach gościło 160 ósmoklasistów ze szkół pijarskich z Elbląga, Poznania, Łowicza, Krakowa i gospodarzy z Warszawy. Tegoroczna pielgrzymka to już 15. edycja wcześniejszej pielgrzymki gimnazjalistów.

Rada Prowincji i spotkanie dyrektorów

W dniach 3-4 marca w Hebdowie odbyło się drugie w bieżącym czteroleciu spotkanie w ramach Rady Prowincji. Wzięło w niej udział 27 pijarów z Polski, Białorusi i Czech. Jej kontynuacją było spotkanie dyrektorów szkół pijarskich, w którym wzięło udział 11 osób, w tym zakonnicy i świeccy.

Budowa sali gimnastycznej na Siekierkach

W Warszawie trwa budowa sali gimnastycznej przy nowym budynku szkoły. Od początku roku szkolnego dzieci korzystają już z sal lekcyjnych, ale ciągle brakuje obiektu sportowego. Dlatego prosimy o wsparcie! Szkoła powstała przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.