300 lat pijarskiej placówki w Szczuczynie na Białorusi

W sobotę 13 października br. pijarska wspólnota i parafia w Szczuczynie na Białorusi przeżywała jubileusz 300 lat od przybycia pijarów do tego miasta. 

Więcej

Wakacje z Bogiem w Szczuczynie

Już ponad dwadzieście lat ojcowie pijarzy ze Szczuczyna gromadzą w swojej parafii sporą liczbę dzieci i młodzieży (około pół tysiąca osób) na tygodniowej modlitewno-integracyjnej akcji – Wakacje z Bogiem. W tym roku wyżej wymieniona impreza przebiegała w dniach od 19 do 26 sierpnia pod hasłem: Świętość jest drogą do Nieba.

Więcej

Już po raz trzeci na rowerach do Trokiel

"Nie bój się, tylko wierz" - w tym roku pod takim hasłem wyruszyła młodzieżowa, rowerowa pielgrzymka ze Szczuczyna do Sanktuarium Matki Bożej w Trokielach.
Więcej

Pierwsze wakacyjne wyjazdy ze Szczuczyna

W ubiegłym tygodniu dla poszczególnych duszpasterskich grup parafialnych ze Szczuczyna zostały zorganizowane pierwsze wakacyjne wyjazdy.
Więcej

Zakończenie roku katechetycznego w Szczuczynie

27 maja br. w Szczuczynie na Mszy św. o 11:30 zebrali się wszyscy uczniowie wraz z ich rodzicami, aby podziękować Bogu za szkolny i katechetyczny 2017/18 rok.

Więcej

Spotkanie ministrantów, chórzystek i rodziców

26 maja br. w Szczuczynie, w klasztorze ojców pijarów, odbyło się podsumowanie roku katechetycznego dla poszczególnych grup parafialnych: liturgicznej służby ołtarza oraz chórów: młodzieżowego i dziecięcego.
 

Więcej

Uroczyste udzielenie sakramentu bierzmowania w Szczuczynie

16 maja br. w Szczuczynie, w parafii św. Teresy z Avila, ordynariusz grodzieńskiej diecezji, ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, udzielił sakramentu bierzmowania. W tym roku do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 68 osób. Wśród kandydatów dużą ilość (aż 20 osób) stanowili wierni z sąsiedniej kaplicy w Rutkiewiczach

Więcej

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania ze Szczuczyna

Tradycyjnie przed przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzi kandydaci do bierzmowania ze Szczuczyna przeżywają swój dzień skupienia. W ramach tegorocznego, duchowego przygotowania 21 kwietnia br. młodzież pielgrzymowała do diecezjalnego sanktuarium Maryjnego w Trokielach, gdzie była sprawowana Najświętsza Ofiara przed słynącymi łaskami obrazem Panny Maryi.

Więcej

Pielgrzymka młodzieży klasy 11 ze Szczuczyna do Budsławia

W dniach 16-17 kwietnia br. dla maturzystów (wypusknikow) ze Szczuczyna została zorganizowana pielgrzymka do Budsławia, podczas której młodzi ludzie mogli zanieść swoje prośby przed cudowny obraz Najświętszej Panny Maryi , przede wszystkim prosząc Matkę Bożą Budsławską o duchowe wsparcie na czas zdawania egzaminów, a także o rozeznanie i pomoc w dobrym wyborze swojej przyszłości.

Więcej

Spotkanie formacyjno-modlitewne dla rodziców w Szczuczynie

21 marca br. w Szczuczynie odbyło się kolejne spotkanie formacyjno-modlitewne dla rodziców ministrantów oraz rodziców dziecięcego i młodzieżowego chóru parafialnego.

Więcej