Informacje

Zarząd Polskiej Prowincji Zakonu Pijarówo. Józef Matras SP, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

O. Józef Matras od Matki Bożej Dobrych Nauk urodził się 10 marca 1970 r. Pochodzi z Laskowej w diecezji tarnowskiej. Formację w pijarskim nowicjacie w Łowiczu rozpoczął 24 sierpnia 1989 r., a rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1995 r.
Po studiach filozoficzno-teologicznych na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w 1996 roku z rąk bp. Albina Małysiaka przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze dwa lata pracował jako katecheta i duszpasterz przy parafii pw. Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie. Następnie przez rok posługiwał przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w Warszawie.
Przez kolejne 10 lat pełnił funkcję ojca duchownego w pijarskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie będąc równocześnie sekretarzem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Jesienią 2009 r. wyjechał do Rzymu, by na prośbę o. Generała objąć funkcję magistra Międzynarodowego Pijarskiego Studentatu ,,Calasanctianum” na Monte Mario w Rzymie. Prowincjałem Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów został wybrany na drugą kadencję 8 kwietnia 2015 roku.


o. Andrzej Tupek SP, Asystent ds. duszpasterstwa i edukacji nieformalnej

Urodził się 3 maja 1972 r. w Brzesku. Ukończył Liceum Pijarów w 1991 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Studia teologiczne odbył w Krakowie i na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Po święceniach pracował w parafii w Jeleniej Górze, następnie był wychowawcą kleryków Seminarium Pijarów oraz dyrektorem Wydawnictwa eSPe i redaktorem miesięcznika „Żywe Słowo”, katechetą, opiekunem świetlicy parafialnej. Podjął też studia doktoranckie z teologii pastoralnej na UP JPII. Aktualnie od 8 lat jest przełożonym wspólnoty zakonnej Kraków–Wieczysta i proboszczem pijarskiej parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 12 lat związany jest z Domowym Kościołem.


o. Sławomir Dziadkiewicz SP, Asystent ds. edukacji formalnej i laikatu

O. Sławomir Dziadkiewicz urodził się w 1975 r. w Oleśnicy. Jest absolwentem Technikum Elektronicznego przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu, Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r., następnie rozpoczął pracę jako duszpasterz, wychowawca i nauczyciel matematyki w pijarskim liceum w Krakowie. W 2004 r. został delegowany do współtworzenia Zespołu Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu. Tam pracował jako duszpasterz, wychowawca, nauczyciel matematyki i wicedyrektor a od 2010 r. jako dyrektor szkoły. Podczas Kapituły Prowincjalnej w 2015 r. został wybrany na Asystenta ds. edukacji formalnej i laikatu.


o. Marek Kudach SP, Asystent ds. formacji i życia wspólnotowego

O. Marek Kudach SP urodził się w Biłgoraju w 1977 r. Nowicjat w Zakonie Pijarów rozpoczął w Łowiczu w 1996 r. a rok później złożył pierwsze śluby zakonne. W 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie i po nich pracował w Pijarskich Szkołach w Łowiczu i Poznaniu. W latach 2010-12 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza Od września 2012 r. pracował w Pijarskim Gimnazjum w Warszawie, pełniąc zadania katechety, wychowawcy klasy i duszpasterza szkoły. W 2015 roku został wybrany Asystentem ds. formacji i życia braterskiego a od września 2015 r. jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów w Krakowie. 


o. Tomasz Abramowicz SP, Asystent ds. kultury powołaniowej i procesów pastoralnych

O. Tomasz Abramowicz urodził się w 1978 r. w Gdańsku. W 1998 r. rozpoczął pijarski nowicjat w Rzeszowie, a rok później złożył pierwsze śluby. W 2005 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez 3 lata pracował jako katecheta i duszpasterz w pijarskiej parafii w Bolszewie k. Wejherowa. Następnie pracował w Rzeszowie, jako ojciec duchowny nowicjatu i duszpasterz młodzieży. Od 2008 r. jest duszpasterzem powołań, a od września 2011 pełni także posługę ojca duchownego w seminarium i mieszka w Krakowie. W 2011 r. został asystentem ds. ewangelizacji i powołań a podczas ostatniej Kapituły Prowincjalnej w 2015 r. został wybrany asystentem na kolejne czterolecie ds. kultury powołaniowej i procesów pastoralnych. Jest także katechetą w pijarskim liceum w Krakowie.