Sierosławice

Sierosławice
Parafia pw. M. B. Częstochowskiej

Sierosławice 59, 32-120 Nowe Brzesko
tel. 12 385 23 16
diecezja kielecka
woj. małopolskie