Warszawa

Warszawa
Parafia pw. NMP Królowej Wyznawców

ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa
tel./fax 22 841 58 44
sanktuarium@pijarzy.pl
www.sanktuarium.pijarzy.pl
archdiecezja warszawska,
woj. mazowieckie