1557
W Peralta de la Sal w Aragonii (Hiszpania) przychodzi na świat Józef Kalasancjusz


1568
Podejmuje naukę gramatyki u ojców trynitarzy w Estadilla


1571
Rozpoczyna studia w zakresie filozofii i prawa u ojców jezuitów w Leridzie


1575
17 kwietnia przyjmuje tonsurę w sanktuarium Santo Christo w Balaguer


1578
Rozpoczyna studia teologii w Walencji


1579
Opuszcza Walencję i udaje się do Alcala de Henares, by kontynuować studia teologiczne


1580
Powraca do Peralta de la Sal


1581
Kontynuuje studia w Leridzie


1582
17 grudnia przyjmuje święcenia niższe w Huesce, a dzień później subdiakonat


1583
9 kwietnia we Fraga przyjmuje diakonat


1583
17 grudnia w Sanahuja przyjmuje święcenia prezbiteratu. Jako kapłan pracuje w Barbastro (1584-85), Monzón (1585), Montserrat (1585-86), Urgel (1587-89), Tremp (1589-91)


1592
Wyjeżdża do Rzymu


1597
W Rzymie na Zatybrzu otwiera pierwszą na świecie bezpłatną powszechną szkołe podstawową


1612
Przejmuje gmach przy kościele św. Pantaleona, który potem staje się Domem Macierzystym Zakonu


1617
Papież Paweł V brevem Ad ea per quae z 6 marca powołuje Kongregację Paulińską Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych


1621
Papież Grzegorz XV brevem In Supremo Apostolatus z 18 listopada podnosi szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych


1622
Papież Grzegorz XV brevem Sacri apostolatus ministerio z 31 stycznia zatwierdza Konstytucje Zakonu


1623
Powstaje Prowincja Liguryjska


1626
Powstaje Prowincja Rzymska


1627
Powstaje Prowincja Neapolitańska


1630
Powstaje Prowincja Etruska (Toskańska)


1634
Powstaje Prowincja Niemiecka


1642
Pijarzy przybywają do Polski


1646
Papież Innocenty X brevem Ea quae pro felici z 16 marca redukuje Zakon Szkół Poboznych do rangi Kongregacji bez ślubów


1648
W domu św. Pantaleona umiera o. Józef Kalasancjusz


1656
Papież Aleksander VII brevem Dudum felicis recordationis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi Kongregacji o ślubach zwykłych


1662
Powstaje samodzielna Prowincja Polska


1669
Papież Klemens IX bullą Ex iniuncto nobis z 23 stycznia podnosi Szkoły Pobożne do rangi zakonu o ślubach uroczystych


1723
Powstaje Prowincja Węgierska


1731
Papież Klemens XII bullą Nobis Quibus z 1 maja przyznaje Szkołom Pobożnym prawo prowadzenia szkół średnich i wyższych, dla biednych i zamożnych, bez potrzeby uzgadniania tego z innymi zakonami działającymi na danym terenie


1731
Powstaje Prowincja Hiszpańska


1736
Powstaje Prowincja Litewska


1742
Powstaje Prowincja Aragońska


1748
Papież Benedykt XIV bullą Caelestis Paterfamilias z 7 sierpnia ogłasza o. Józefa Kalasancjusza błogosławionym


1751
Powstaje Prowincja Katalońska i Prowincja Hiszpańska


1753
Powstaje Prowincja Kastylijska


1767
Papież Klemens XIII bullą Admirabilis sane z 16 lipca ogłasza bł. Józefa Kalasancjusza świętym


1769
Papież Klemens XIX  dekretem z 19 sierpnia zatwierdza dla całego Kościoła Mszę św. i Oficium własne o św. Józefie Kalasancjuszu


1833
Powstaje Prowincja Walencka


1857
Szkoły Pobożne rozpoczynają działalność na Kubie


1890
Papież Leon XIII brevem Eximia quidem z 21 stycznia ogłasza Pompiliusza Marię Pirrottiego błogosławionym


1906
Powstaje Wiceprowincja Kubańska


1925
Powstaje Prowincja Rumuńska i Słowacka


1931
Papież Pius XI dekretem z 31 maja zatwierdza heroiczność cnót Gliceriusza Landrianiego


1933
Powstaje Prowincja Baskijska


1934
Papież Pius XI bullą Claritas Die z 19 marca ogłasza bł. Pompiliusza Marię Pirrottiego świętym


1948
Papież Pius XII listem apostolskim z 13 sierpnia ogłasza św. Józefa Kalasancjusza patronem chrześcijańskich szkół powszechnych na całym świecie


1950
Powstaje pierwsza misja pijarska w Japonii


1956
Powstaje Wiceprowincja Kolumbijsko-Ekwadorska


1957
Powstają Delegatury: Kalifornijska i Japońska


1958
Powstaje Wiceprowincja Brazylijska


1960
Powstają Wiceprowincje: Chilijska, Wenezuelska, Środkowoamerykańska


1963
Rozpoczyna się działalność misyjna w Senegalu


1964
Powstaje Prowincja Argentyńska


1967
Rozpoczyna się Kapituła Generalna Specjalna. Kończy się w 1969 r.


1975
Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Powstaje Prowincja Meksykańska


1993
18 kwietnia papież Jan Paweł II ogłasza m. Paulę Montal błogosławioną.
Powstaje Prowincja Kolumbijsko-Ekwadorska
25 sierpnia pijarzy wracają do Strażnic na Morawach


1995
1 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Piotra Casaniego i o. Dionizego Pamplonę oraz jego 12 Towarzyszy męczenników z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939)
25 listopada Wikariat Prowincjalny Kaliforni zostajepodniesiony do rangi Wiceprowincji.
Powstaje Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska’25 lipca zostaje erygowany kanonicznie Wikariat Prowincjalny Ekwadoru
25 grudnia Wikariat Prowincjalny Senegalu zostaje podniesiony do rangi Wiceprowincji.


1998
25 października papież Jan Paweł II beatyfikuje o. Faustyna Migueza, pijara, założyciela Instytutu Kalasantyńskiego Córek Boskiej Pasterki.


1999
Pierwsi kandydaci z Filipin składają profesję czasową.
26 czerwca powstaje Wikariat Prowincjalny Kamerunu.
11 marca papież Jan Paweł II beatyfikuje m. Marię Baldillou i jej Towarzyszki męczennice z okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939).
25 listopada papież Jan Paweł II kanonizuje bł. Paulę Montal


2002
o. Felix Lazaro Martinez, pijar z Wiceprowincji Nowojorsko-Portorykańskiej, zostaje mianowany biskupem pomocniczym diecezji Ponce (obecnie jej ordynariuszem).
Pierwsi Oijarzy w Indiach składają śluby uroczyste, a następnie przyjmują święcenia diakonatu i prezbiteratu


2003
Od 1 do 25 lipca na Monte Mario w Rzymie odbywa się 45. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Jesus Maria Lecea


2004
8 czerwca Delegatura Generalna Japońsko-Filipińska zostaje podniesiona do rangi wiceprowincji niezależnej


2005
Rozpoczyna się w Zakonie proces restrukturyzacji


2006
Pierwsi pijarzy na Filipinach przyjmują świecenia prezbiteratru. Pierwsi Indonezyjczycy i Wietnamczycy składają śluby czasowe


2007
1 stycznia cztery prowincje we Włoszech zostają połączone w Prowincję Włoską.
2 stycznia Prowincja Baskonii i Wiceprowincja Andaluzji zostają połączone w Prowincję Emaus


2008
1 stycznia zostaje utworzona Wiceprowincja Kameruńska.
30 marca zostaje beatyfikowana m. Celestyna Donati


2009
Od 1 do 22 lipca w Peralta de la Sal odbywa się 46. Kapituła Generalna. Generałem zostaje wybrany o. Pedro Aguado Cuesta.
9 maja zostaje powołane Seminarium Misyjne w Manili na Filipinach


2010
6 marca powstaje Wikariat Prowincjalny Indii


2011
Powstaje Prowincja Stanów Zjednoczonych Ameryki i Portoryko z połączenia Prowincji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wiceprowincji Portorykańskiej


2012
W Zakonie obchodzony jest Pijarski Rok Powołaniowy.
Powstaje Prowincja Nazaret z połączenia Prowincji Kolumbii i Wikariatu Prowincjalnego Ekwadoru.
Powstaje Prowincja Betania z połączenia Trzeciej Demarkacji Hiszpańskiej i Prowincji Walenckiej


2013
Powstaje Prowincja Emaus (Aragonia, Baskonia i Andaluzja) z połączenia dotychczasowej Prowincji Emaus i Prowincji Aragońskiej.
Powstaje Prowincja Ameryki Środkowej i Karaibów z połączenia Wiceprowincji Środkowoamerykańskiej, Wiceprowincji Wenezuelskiej i Domu na Kubie.
Powstaje Prowincja Afryki Środkowej z połączenia Wiceprowincji Kameruńskiej oraz Wikariatu Prowincjalnego Gwinei Równikowej i Gabonu.
Powstaje Wiceprowincja Brazylijsko-Boliwijska, zależna od Prowincji Emaus, z połączenia Wiceprowincji Brazylijskiej i Wikariatu Prowincjalnego Boliwii.
Powstaje Prowincja Afryki zachodniej z połączenia Wiceprowincji Senegalskiej i Domu w Daloa na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Powstaje Delegatura Generalna Chile.
Wikariat Prowincjalny Indii zostaje podniesiony do rangi wiceprowincji niezależnej.
Zostaje otwarty pierwszy Dom w Atambua w Indonezji.