Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów

Seminarium to miejsce a zarazem czas. Miejsce, w którym najmłodsi bracia przygotowują się do posługi kapłańskiej przez formację intelektualną, ludzką, duchową i kalasantyńską. Przez sześć lat dojrzewa w nich decyzja całkowitego powierzenia się Panu i oddanie się Jemu samemu w posłudze kapłańskiej. Wskazuje na to już sama nazwa seminarium, która wywodzi się z łacińskiego słowa semen co można przetłumaczyć jako nasienie, ziarno, latorośl. Seminarium jest to więc miejsce i czas dojrzewania tego ziarna, którym jest nasze powołanie.

Formację braci kleryków w seminarium wspomagają ojcowie formatorzy. Głównym odpowiedzialnym za formację  jest Ojciec Rektor Tomasz Jędruch, natomiast ojcami duchownymi - o. Dariusz Bakalarz i o. Tomasz Abramowicz.

W drodze do kapłaństwa alumni przyjmuje posługi, które zwracają uwagę na dwie istotne misje kapłańskiego posługiwanie. Na trzecim roku klerycy otrzymuje posługę lektoratu, która w sposób szczególny wzywa ich do jeszcze większego umiłowania Słowa Bożego. Na czwartym roku przyjmują posługę akolitatu, przez którą kleryk stają się nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii. Tak bliskie przebywanie obok Chrystusowego Ciała, budzi ich serca  do jeszcze większego kochania Chrystusa i bliźnich. Na piątym roku alumni przyjmują święcenia diakonatu, poprzez które diakon może np. głosić kazania, czy udzielać sakramentu małżeństwa. Ten czas jest już bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Seminarium jest czasem szczególnego pogłębiania swojej wiary, ufności i miłości. Dobrze przeżyć seminarium nie jest łatwo, bo jak powiedział bł. Jan Paweł II: seminarium to wchodzenie na drogę. Droga nigdy nie jest prosta, wymaga konkretnego trudu i wysiłku. W życiu duchowym trudne chwile, także mają swój sens, są one potrzebne by nabrać duchowej wprawy.

Seminarium jest to czas bardzo wartościowy i piękny. Przez oddanie się Panu i służbę Jemu samemu,  doświadczamy głębokiego pokoju i radości, ponieważ On sam nam towarzyszy, wybrał nas i zawsze jest blisko.


Dane kontaktowe:

Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów
ul. M. Dzielskiego 1
31-465 Kraków
tel. 12 411 08 55
seminarium@pijarzy.pl

Bank Pekao SA, III o. w Krakowie
ul. Szpitalna 15, 30-960 Kraków
Nr konta: 92 1240 2294 1111 0010 0952 8812