Św. Józef Kalasancjusz

27 listopada w duszpasterstwach, w których posługują pijarzy, przeżywane jest święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza nazywane "Patrocinium". Tego dnia wspominamy św. Józefa Kalasancjusza, który jest opiekunem dzieci i młodzieży. Nazwa tego corocznego święta pochodzi od łacińskiego słowa patrocinium - które oznacza patronat, opiekę patrona.

Początkowo wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza wypadało 27 listopada. Jest to bowiem data otworzenia przez Świętego w 1597 r. pierwszych dwóch bezpłatnych klas dla biednych chłopców przy kościele św. Doroty na Zatybrzu. Do Soboru Watykańskiego II liturgiczne wspomnienie Świętego Józefa Kalasancjusza wypadało właśnie 27 listopada. Po Soborze ustalono i zaktualizowano kalendarz liturgiczny a wspomnienie Świętego przeniesiono na 25 sierpnia, czyli na dzień narodzin Kalasancjusza dla Nieba.

Ze względu na to, że sierpień jest miesiącem wakacyjnym w wielu krajach i uczniowie w tym czasie nie mają możliwości wspólnego świętowania, ustanowiono Dzień Opieki, czyli Patrocinium w miesiącu dogodnym dla wszystkich, czyli w listopadzie.

W rezultacie dwa razy w roku przeżywamy wspomnienie Założyciela Zakonu Pijarów.