Ojciec Mateusz Pindelski nowym Prowincjałem Polskiej Prowincji

Ojciec Mateusz Pindelski nowym Prowincjałem Polskiej Prowincji

24 kwietnia Ojcowie Kapitularni zebrani w Hebdowie wybrali nowego prowincjała, którym został o. Mateusz Pindelski SP od Maryi Niepokalanej.

W skład nowej Kongregacji Prowincjalnej weszli:

Asystent do spraw parafii – o. Tomasz Jędruch SP,

Asystent do spraw szkół – o. Sławomir Dziadkiewicz SP,

Asystent do spraw formacji początkowej – o. Józef Matras SP,

Asystent do spraw duszpasterstwa młodzieży i komunikacji – o. Jacek Wolan SP.


Delegatami Polskiej Prowincji, którzy pojadą na Kapitułę Generalną w 2021 r., zostali wybrani: o. Jarosław Pabian SP i o. Józef Matras oraz ich zastępcy o. Witold Petelczyc SP i o. Grzegorz Misiura SP.    

Ojciec Mateusz Pindelski pochodzi z Krakowa, ma 43 lata. Jest absolwentem krakowskiego liceum pijarów. Po maturze wstąpił do Zakonu Pijarów,  składając pierwsze śluby zakonne w 1995 r. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, po których w 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował także polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym wydawanego przez pijarów Katolickiego Kwartalnika Młodych "eSPe", a od roku 2009 do 2015 pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Po powrocie do Polski kontynuował pracę wychowawczą jako katecheta, nauczyciel i duszpasterz w pijarskim liceum w Krakowie.