Msza prymicyjna o. Łukasza Czuba

Msza prymicyjna o. Łukasza Czuba

W niedzielę 2 czerwca w kościele p. w. św. Jana Pawła II w Poznaniu odbyła się msza prymicyjna nowo wyświęconego o. Łukasza Czuba SP. Obecni byli licznie zebrani współbracia z placówek z całej Polski na czele z o. Prowincjałem, rodzina, a także znajomi neoprezbitera.


Msza skończyła się licznymi życzeniami skierowanymi do o. Łukasza, jego osobistymi podziękowaniami oraz indywidualnym błogosławieństwem kapłanów, diakonów, kleryków, rodziców i rodzeństwa, a także wszystkich wiernych.

Następnie wszyscy zaproszeni udali się na obiad. W czasie poczęstunku odbył się konkurs wiedzy o neoprezbiterze, w którym uczestniczyli goście, a także tańce, m. in. tańce pijarskie prowadzone przez kleryków. Był to dobry czas podziękowania za dar powołania oraz sakramentu kapłaństwa.

Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej o. Łukaszowi!