Spotkanie członków Kongregacji Prowincjalnej z Ojcem Generałem

Spotkanie członków Kongregacji Prowincjalnej z Ojcem Generałem

W czwartek 4 lipca 2019 r. o. Pedro Aguado, Generał Zakonu Pijarów oraz o. Miguel Giráldez, Asystent Generalny naszego Okręgu Europy spotkali się w Krakowie z członkami Kongregacji Prowincjalnej.

Ojciec Generał chciał poznać ocenę i owoce kwietniowej Kapituły Prowincjalnej. Ojciec Prowincjał i Asystenci Prowincjalni, każdy według zakresu swoich działań, przedstawili planowanie na rozpoczęte czterolecie, które obejmuje wnioski i propozycje przyjęte na Kapitule.

O. Mateusz Pindelski jako Prowincjał będzie bezpośrednio odpowiedzialny za animowanie życia wspólnotowego w poszczególnych domach zakonnych. On też przedstawił planowanie dotyczące formacji oraz integracji charyzmatycznej naszych świeckich współpracowników.

O. Józef Matras mówił o sprawach związanych z formacją młodych zakonników, w tym nowicjuszy i kleryków. Sytuację szkół pijarskich w Polsce przedstawił o. Sławomir Dziadkiewicz.

O. Tomasz Jędruch nakreślił linie działania dla duszpasterstwa w pijarskich parafiach oraz dziełach edukacyjnych poza szkołą. O kulturze powołaniowej i duszpasterstwie dzieci i młodzieży mówił o. Jacek Wolan. Sprawy ekonomiczne przedstawił Ekonom Prowincji, o. Józef Tarnawski.