Formacja Stała Młodych Zakonników

Formacja Stała Młodych Zakonników

W dniach 24-26 października odbyła się Formacja Stała Młodych Zakonników, która skierowana jest do pijarów między 1. a 5. rokiem po ślubach uroczystych. Spotkanie odbyło się w Rzeszowie w pijarskim nowicjacie i po raz pierwszy poprowadził je o. Józef Matras, Asystent Prowincjalny ds. Formacji Początkowej.

Pierwszego wieczoru młodzi zakonnicy spotkali się z o. Prowincjałem, Mateuszem Pindelskim. Był to czas dzielenia się radościami i trudnościami w nowych/starych miejscach posługi, jak również pochylenia się nad charakterystyką pijara, którego dziś potrzebują szczególnie ludzie młodzi. Jedne z cech współczesnego pijara to np.: w pełni dyspozycyjny, zdolny do życia w pełni radami ewangelicznymi, świadek wiary wobec dzieci i młodzieży, rozumiejący dzisiejszy świat.

Następnego dnia odbyło się spotkanie z Rektorem rzeszowskiego WSD, ks. Pawłem Pietrusiakiem, który wygłosił konferencje nt. „Niebezpieczeństwa wypalenia powołania na początku kapłaństwa". Po spotkaniu odbyła się Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił również ks. Paweł.

Po południu odbyło się warsztaty z towarzyszenia w powołaniu, które poprowadził Rektor naszego pijarskiego seminarium , o. Grzegorz Misiura. Podczas warsztatów młodzi zakonnicy zapoznali się z 14 krokami rozeznawania powołania, które przed laty przygotował pijar o. Józef Tarnawski.

Ostatni dzień rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Józef Matras. Następnie odbyło się spotkanie nt. „Zjawisko przemocy i sposoby reagowania na nie u dzieci i młodzieży oraz w rodzinach”, które poprowadziła superwizor Katarzyna Rogala.

Młodzi zakonnicy po zdobyciu nowych, ważnych informacji i wsparci braterskimi więziami wyruszyli do swoich placówek, aby jak najlepiej służyć Bogu i ludziom.