Jezus żyje, żyj i Ty!

Jezus żyje, żyj i Ty!

To hasło przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego w naszej rodzinie pijarskiej na całym świecie. Nawiązuje ono do adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Christus vivit, która szczególnie skierowana jest do młodych. Jednocześnie jest zachętą do radosnego przeżywania naszego życia, które jest świadectwem, że Jezus żyje. 

Synod Biskupów

W październiku 2016 r. papież Franciszek ogłosił temat XV zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, który odbył się w październiku 2018 r. Był on kontynuacją dwóch wcześniejszych Synodów Biskupów, które były poświęcone rodzinie, a także posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Amoris laetitia. Papież szczególnie zwrócił się do młodzieży, która była częścią ostatniego synodu. W ten sposób Kościół chce usłyszeć głos młodych, poznać ich wrażliwość, wiarę, a także wątpliwości i krytykę - powiedział papież Franciszek. Synod Biskupów poprzedziło ogólnoświatowe spotkanie młodzieży, podczas którego obecnych było ponad 300 młodych reprezentujących kilkadziesiąt krajów, ruchów, wspólnot, środowisk akademickich i zawodowych. Owocem tego spotkania był dokument, który był jednym z elementów poruszanych podczas Synodu Biskupów. Zapewniam was, że wasz wkład zostanie potraktowany poważnie - mówił Ojciec Święty podczas spotkania z młodymi. Następnie biskupi z całego świata spotkali się w październiku w Rzymie, gdzie odbyły się obrady Synodu Biskupów.

Pijarski Synod

Św. Józef Kalasancjusz zakładając zakon, szczególną uwagę zwracał na potrzeby dzieci i młodzieży, na towarzyszenie im w drodze wiary i rozeznawania powołania. Dlatego też Ojciec Generał Zakonu Pijarów, Pedro Aguado wezwał wszystkich związanych z duszpasterstwem pijarskim w szkołach lub parafiach na całym świecie do zorganizowania Pijarskiego Synodu Młodych, który wpisywał się w Synod Biskupów. Odbył się on na czterech poziomach: lokalnym (szkoły, parafie), ogólnopolskim (1-3 maja 2018 r. w Warszawie), europejskim (29 lipca-3 sierpnia 2018 r. w Salamance w Hiszpanii) oraz ogólnoświatowym (15-19 lipca 2019 r. w Oaxaca w Meksyku). Dokument stworzony na spotkań na czterech kontynentach, m.in. w Salamance, został przekazany Papieżowi przez Ojca Generała. W ten sposób wspólnota młodych ze środowisk pijarskich również miała swój udział w Synodzie Biskupów.

Christus vivit

Podsumowaniem XV Synodu Biskupów, który odbył się w dniach od 3-28 października 2018 r. w Rzymie, stała się posynodalna adhortacja apostolska papieża Franciszka Christus vivit. Skierowana jest do młodych i całego Ludu Bożego.Ukazuje, co Pismo Święte mówi o młodych, jaka jest ich sytuacja i rola w Kościele. Jest jednocześnie apelem o młody Kościół, który stworzą młodzi. Szczególną uwagę poświęcono towarzyszeniu w procesie rozeznawania życiowego powołania. Już na samym początku dokumentu Papież napisał - Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! Jezus i Jego życie ma być inspiracją i wzorem do naśladowania. Czwarty rozdział adhortacji jest zatytułowany Wspaniała wieść dla wszystkich młodych. Składają się na niego trzy prawdy, które wszyscy powinni usłyszeć kilkakrotnie. Trzecią z nich są właśnie słowa: On żyje! Przypominają, że Jezus nie może być postrzegany jako przykład z przeszłości, jako wspomnienie, ale jest obecny tu i teraz w naszym życiu i namacalnie w nie ingeruje. On napełnia wszystko swoją niewidzialną obecnością i gdziekolwiek pójdziesz, będzie na Ciebie czekał. Ponieważ On nie przyszedł, ale przychodzi i będzie przychodził każdego dnia aby zaprosić cię do pójścia w kierunku coraz to nowego horyzontu. Dlatego powinniśmy szukać drogi, która będzie nas do Niego prowadziła, szukać relacji z Jezusem, która pozwoli na rozwijanie naszego duchowego życia. Swoje doświadczenie możemy wykorzystać i przekazać je młodym ludziom, a ono może nadać nową perspektywę ich życiu.

Jezus żyje, żyj i Ty!

Pijarzy, starając się przyjąć postulaty podejmowane podczas Synodu Biskupów oraz na podstawie powstałej adhortacji Christus vivit, postanowili ustanowić hasłem obecnego roku duszpasterskiego słowa: Jezus żyje, żyj i Ty! Słowa są zachętą, zresztą nie tylko dla dzieci i młodzieży, do odważnego autentycznego życia w wolności. Są to słowa skierowane do wszystkich związanych z dziełami pijarskimi. Dawać życie, oferując to, co mamy i kim jesteśmy, aby pomnażać życie w innych. Intencją, jaką niesie hasło, jest rozpoznanie Jezusa i przekazanie go innym, w przypadku nauczycieli i pedagogów dzieciom i młodzieży, bo to oni będą kształtować Kościół. Wpisują się one w słowa Reguł Zakonu Szkół Pobożnych, które brzmią: W naszych ośrodkach nigdy nie powinno brakować odpowiedniego i wytrwałego ukierunkowania zawodowego i powołaniowego, które – uwzględniając wymagania ewangeliczne – pomoże dzieciom i młodzieży w pełniejszym poznaniu i zaakceptowaniu siebie oraz planowaniu swojego życia w społeczeństwie i Kościele przyszłości (131). Te słowa utwierdzają, że zadaniem całej wspólnoty pijarskiej jest właśnie prowadzenie, wskazywanie drogi dzieciom i młodzieży. Jest to również część misji, jaką zostawił nam św. Józef Kalasancjusz, jako wzór do naśladowania. Możemy pomagać najmłodszym, słuchając ich głosu i pomagając im go zrozumieć. Tym głosem jest ich powołanie, które będą realizować, któremu oddadzą całe swoje życie. To właśnie wychowawcy, katecheci, duszpasterze i nauczyciele są osobami, które towarzyszą młodym ludziom codziennie. Ojciec Generał w swoim drugim liście napisanym po Synodzie Młodych zaznaczył, że jeśli przeżywamy to głębokie doświadczenie, wszystko jest możliwe i tylko z niego może wyłonić się młody człowiek, który będzie pełen pasji żył dla Chrystusa i misji, jako młody misjonarz, którego potrzebuje Zakon i Kościół.

Młodzi ludzie mają być Ogniem Jezusa - pisał Ojciec Generał Zakonu Pijarów. Synod był czasem, który ponownie rozpalił ogień, który będzie prowadził do Królestwa Niebieskiego. Podążając za przesłaniem z Pijarskiego Synodu Młodych, Synodu Biskupów oraz apostolskiej adhortacji posynodalnej papieża Franciszka Christus vivit, Zakon Pijarów stawia przed wszystkimi związanymi z dziełami pijarskimi nowe zadanie. Jest nim przeżywanie słów z hasła duszpasterskiego tego roku - Jezus żyje, żyj i Ty! Starajmy się je nie tylko realizować, ale również przekazywać i pozwalać rozumieć dzieciom i młodzieży, którzy są przyszłością Kościoła.