Obrady Rady Przełożonych Wyższych

Obrady Rady Przełożonych Wyższych

W Senegalu miały miejsce obrady Rady Przełożonych Wyższych naszego Zakonu, które trwały do 10-14 lutego. Zgromadziły one 21 przełożonych prowincji, wiceprowincji, delegatur i wikariatu prowincjalnego na czele z Ojcem Generałem, Asystentami Generalnymi i Delegatami Ojca Generała.

Było to drugie tego typu spotkanie w kadencji 2015-2021. Bierze w nim udział 10 przełożonych, którzy zostali wybrani na ostatnich kapitułach, w tym o. Mateusz Pindelski - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Głównym celem spotkania było przygotowanie Kapituły Generalnej, która odbędzie się w 2021 roku w Meksyku. Przedmiotem dyskusji były: kultura powołaniowa, nasze posłannictwo, zrównoważony rozwój dzieł, propozycje zmian w Regułach i wiele innych. Jest to pierwsza w historii Zakonu Rada, która odbyła się na kontynencie afrykańskim 57 lat od założenia pijarskiej misji w Oussouye.

Miejscem obrad Rady był ośrodek rekolekcyjny sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z dzielnicy Refisque na przedmieściach stolicy Senegalu. Przez te kilka dni przełożeni pijarscy nie tylko podsumowali spotkali się z arcybiskupem Dakaru, odwiedzili pobliskie dzieła pijarskie oraz odbyli rozmowy z klerykami. 

Dziś Senegal należy do Prowincji Zachodnioafrykańskiej, która obejmuje również Wybrzeże Kości Słoniowej i Burkina Faso, i w 2018 roku liczyła 12 domów, 105 zakonników i 12 nowicjuszy. Świadomość tej historii i bogactwa życia i posługi naszych współbraci w kraju, w którym 95% mieszkańców wyznaje islam, inspiruje uczestników spotkania.