Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Podczas Mszy Świętej 23 maja o godz. 11.00 w parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie na Wieczystej we wspólnocie pijarskiej trzech neoprezbiterów oraz diakon przyjęło święcenia z rąk bpa Michała Janochy, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej.   

Neoprezbiterami zostali o. Dawid Bartochowski od św. Michała Archanioła, o. Emil Grochowski od Matki Bożej Królowej nieba i ziemi, o. Przemysław Kołacki od Matki Bożej Królowej Anielskiej, a święcenia diakonatu przyjął Aliaksandr Hetsevich od Ducha Świętego.

Biskup Michał Janocha przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej przez o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego, o. Grzegorza Misiurę - rektora Wyższego Seminarium Duchownego, członków Zarządu Prowincjalnego, pijarów z placówek pijarskich oraz księży z rodzinnych miejscowości neoprezbiterów. W wydarzeniu wzięła udział najbliższa rodzina nowowyświęconych, wspólnota seminaryjna, nowicjatu, siostry pijarki, a także siostry ze Wspólnoty Loyola. O oprawę muzyczną liturgii zadbali przedstawiciele parafialnego Chóru Gaudete pod kierownictwem s. Susi Ferfogli.

"Pójdź za mną"- od tych słów zaczyna się nowy rozdział w życiu Piotra - mówił w wygłoszonym kazaniu bp Michał Janocha. To pierwsze słowa, jakie usłyszał nad Jeziorem Galilejskim od Jezusa. Bez żadnych wstępów, zdecydował się zostawić sieci, czyli wszystko, i pójść za Nim, bez zadawania pytań. Każdy z Was usłyszał to słowo inaczej, każdy w inny sposób. Biskup zwrócił uwagę, że podobnie było z wyświęcanymi dzisiaj pijarami - każdy z Was usłyszał to słowo inaczej, każdy w inny sposób, ale odczytaliście je tak samo jak św. Piotr. Drugie pójdź za mną Jezus mówi do Piotra po trzech latach. Na to pierwsze "Pójdź za mną" odpowiedział radośnie i spontanicznie, nie znając do końca, kim jest Jezus i kim jest on sam. Na to drugie "Pójdź za mną" odpowiada znając już Jezusa i znając już głębiej siebie. Biskup podkreślił, że zanim pada to pytanie, Jezus pyta Piotra, a więc i każdego z obecnych powołanych - Czy Ty mnie kochasz? To właśnie jest najważniejsze w chrześcijaństwie, życiu, zakonie, kapłaństwie - zaznaczył. Trzykrotnie pyta Jezus i Was będzie pytać wielokrotnie w historii Waszego życia. W sytuacjach próby, w sytuacjach trudnych. Biskup dodał także, jak ważny i głęboki zamysł kryje się w posłuszeństwie człowieka wobec planów Bożych. Podobnie jak św. Piotr, który do końca życia był posłuszny i wybrał Jezusa. Módlmy się, żebyśmy i my umieli wybierać, kiedy przyjdzie czas próby. Wkrótce odprawicie mszę prymicyjną, ale przyjdzie moment odprawienia ostatniej mszy, której terminu nie znamy. I właśnie wtedy usłyszycie, to co usłyszał św. Piotr przybity do krzyża, po raz trzeci, po raz ostatni - "Pójdź za mną".

W duchowej obecności tego dnia łączyły się nie tylko rodziny i najbliżsi, ale także o. Pedro Aguado - Generał Zakonu Pijarów, który skierował do neoprezbiterów i diakona zapewnienie o pamięci w tym szczególnym dla nich dniu święceń. Chcę dołączyć do tego dziękczynienia, a zarazem do gratulacji, jakie otrzymacie od Waszych rodzin, Prowincji i wszystkich osób, które Was znają i kochają - pisze w swoim liście. Ojciec Generał podzielił się swoimi myślami, które towarzyszą mu podczas uroczystości składania ślubów i święceń - w takiej chwili zawsze myślę o dzieciach i młodzieży. To myśl o poświęceniu im swojego życia, służby i przekazywania tego, co najcenniejszego - Jezusa Chrystusa poprzez świadectwo swojego życia, misji. Modlę się za Was, abyście przeżywali swoje powołanie w pełni, będąc pijarami  prostymi i oddanymi - zakończył list o. Pedro Aguado.

Nie da się w kilku słowach wyrazić tego, co czują nasze już kapłańskie serca - tymi słowami o. Dawid Bartochowski rozpoczął podziękowania w imieniu nowowyświęconych. W pierwszej kolejności wdzięczność skierował do bpa Michała Janochy - przez Twoje włożenie rąk zostaliśmy uczniami Chrystusa, którzy zostaną posłani w różne miejsca - a także o. Prowincjała Mateusza Pindelskiego - Dziękujemy Ci, ojcze, że znając każdego z nas, poświadczyłeś, że jesteśmy godni przyjęć święceń prezbiteratu i diakonatu. Wyrazy podziękowania złożył również na ręce Magistra Nowicjatu - o. Janusza Furtaka, przebywającego obecnie na misjach w Chile, rektorów Wyższego Seminarium Duchownego - o. Tomasza Jędrucha i o. Marka Kudacha, byłych rektorów oraz obecnego - o. Grzegorza Misiury, ojców duchownych, współbraci z całej Prowincji Polskiej. Przez te lata trwaliśmy we wspólnocie pośród innych braci kleryków i nowicjuszy. Dziękujemy Wam za wszelką pomoc i braterskie wsparcie, za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Słowa podziękowań skierowane zostały również do proboszczów i kapłanów z rodzinnych parafii, dzięki którym rodziło się kapłańskie powołanie nowowyświęconych. Przychodzimy na świat w konkretnych rodzinach, dlatego nasza wdzięczność płynie w kierunku naszych rodziców, rodzeństwa i naszych krewnych. Dziękujemy za codzienną troskę i miłość, bo każdy nasz dom był pierwszym seminarium, gdzie rozwijało się nasze powołanie. O. Dawid podziękował obecnym podczas Eucharystii, a także wszystkim łączącym się za pomocą transmisji online, chórowi parafialnemu, Liturgicznej Służbie Ołtarza, wszystkim którzy pomagali we wspólnym uwielbieniu Boga. Ze szczerego serca dziękujemy za wszelkie dobro nam wyświadczone i za Waszą obecność. Prosimy Was o modlitwę, byśmy na co dzień wiernie realizowali nasze kapłańskie i zakonne powołanie. Szczęść Boże! 

MK