Msza Święta Prymicyjna

Msza Święta Prymicyjna

24 maja w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie na Rakowicach o. Przemysław Kołacki odprawił swoją pierwszą Eucharystię w koncelebrze z o. Dawidem Bartochowskim i o. Emilem Grochowskim. Miejsce nie było przypadkowe - to placówka, która przez ostatnie lata była ich parafią.

Msza Święta o godz. 8.30 jest nazywana "seminaryjną" - uczestniczą w niej klerycy, którzy dbają o oprawę liturgii. Podobnie było w przypadku neopezbiterów, którzy po wstąpieniu do seminarium, w każdą niedzielę, przez lata swojej nauki, pełnili tutaj posługę. Właśnie do parafian obecnych na Eucharystii zwrócił się na samym początku o. Przemysław, zaznaczając, jak wielką radością jest odprawianie swojej Mszy Świętej prymicyjnej w tej wspólnocie.

Kazanie skierowane do nowowyświęconych kapłanów wygłosił o. Piotr Recki - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów. Pan Jezus w tym krótkim fragmencie dzisiejszej Ewangelii mówi o tym, co jest najważniejsze - mówił o. Piotr. Stawia przed Wami takie trzy zadania, które stają się i są programem kapłańskiego życia - Idźcie i nauczajcie wszystkie narody i udzielajcie im chrztu. Pierwsze z nich - Idźcie - jest szczególnie ważne w obecnym czasie, kiedy wielu ludzi już nie wraca do kościoła, bo przyzwyczaili się do uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem Internetu - właśnie do nich szczególnie powinni skierować się neoprezbiterzy, aby ponownie zawołać ich i przyprowadzić na nowo do Jezusa. To odpowiedzialność za każdego człowieka, którą od wczoraj przyjęliście na siebie - podkreślił. Nauczajcie i głoście - to kolejne słowa. Odnoszą się do głoszenia nie słowami, kazaniami, konferencjami, ale do głoszenia świadectwem swojego życia. Najpierw świadectwo wiary - niech ludzie, do których jesteście posłani widzą Was na kolanach, z różańcem w ręku. Udzielajcie chrztu - to ostatnie wezwanie. Nikt nie jest w stanie zastąpić kapłana w udzielaniu sakramentów. Nigdy tego nie zatraćcie i pamiętajcie, pamiętajcie każdego dnia, jak Pan Jezus Wam zaufał i jak wysoko poprzeczkę Wam postawił. O. Piotr zaznaczył, jak wielką rolę w rozeznawaniu odgrywają parafianie, którzy modlą się o nowe powołania, aby nie zabrakło podtrzymywania kapłańskiego życia. Kazanie zakończył tymi słowami - Zanim ludziom powiedzcie o Bogu, najpierw Bogu mówcie o ludziach. Wszystko, co będziecie podejmowali, podejmujcie na chwałę Boga i pożytek ludziom.

Msza Święta zakończyła się życzeniami skierowanymi przez przedstawicieli parafii do neoprezbiterów oraz indywidualnym błogosławieństwem kapłanów, osób konsekrowanych, a także wszystkich wiernych. 

O. Dawidowi, o. Emilowi i o. Przemysławowi, życzymy wielu łask Bożych w pełnieniu posługi kapłańskiej! 


MK