„Pamięć dla przyszłości”

„Pamięć dla przyszłości”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym „Pamięć dla przyszłości” organizowanym w ramach Konferencji Młodych Historyków przez Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej.

„Pamięć dla przyszłości” to tytuł ogólnopolskiej Konferencji Młodych Historyków będących w wieku 13-18 lat, w której będą uczestniczyć laureaci konkursu historycznego dla młodzieży na referat lub prezentację multimedialną podejmujące problematykę katyńską. Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z pięciu kategorii tematycznych:

I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;

II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;

III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;

IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;

V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

Konkurs i konferencja przyczynią się do popularyzacji wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni, kontekstów i interpretacji, życia konkretnych osób zamordowanych na Wschodzie w 1940 r., rozwijanie fascynacji historią Polski XX wieku. Pozwolą młodzieży pasjonującej się historią pochwalić się umiejętnością pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych. Niech będą też pretekstem dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawców do poszerzania zakresu wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar wynikającego z podstawy programowej w edukacji szkolnej.

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów – historyków, a autorzy najlepszych referatów lub prezentacji multimedialnych będą mieli okazję uczestniczyć w Konferencji, przedstawiając publicznie swoje przemyślenia. Najlepsze prace zostaną również opublikowane zarówno w folderze pokonferencyjnym jak i w formie elektronicznej. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Więcej informacji: www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci i www.parafiada.pl

Regulamin konkursu
 

Termin nadsyłania prac: 

07  października 2020

na adres:

malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

MK