10. Tydzień Wychowania

10. Tydzień Wychowania

"Budujmy więzi" - pod takim hasłem przebiega 10. Tydzień Wychowania organizowany przez Komisję Wychowywania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, który przygotował specjalne materiały duszpasterskie, które w swoich treściach szczególnie zwracają uwagę na postać Jana Pawła II. 

Misja, którą wypełniają pijarzy w myśl swojego założyciela św. Józefa Kalasancjusza - szczególna troska o wychowanie dzieci i młodzieży, wpisuje się w przeżywany w dniach 13-19 września 10. Tydzień Wychowania.  

W liście duszpasterskim skierowanym przez biskupów na niedzielę 6 września dostrzegamy szczególny nacisk na odpowiedzialność za innych, dlatego też tegorocznym hasłem są słowa - "Budujmy więzi". Inspiracją były słowa św. Pawła Apostoła skierowane do Rzymian: "Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością" i św. Jana Pawła II: "Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości".

W liście znajdziemy odwołanie do Adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka, który przedstawia obraz szczęśliwej rodziny. Czas, jaki przeżywaliśmy podczas pandemii w ostatnich miesiącach wzbudził w nas niejednokrotnie refleksje dotyczące naszego dotychczasowego życia. Rozłąka z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi pozwoliła na nowo odkryć wartość relacji z drugim człowiekiem. Drugim tematem poruszanym w liście było wychowanie do dojrzałego korzystania z mediów elektronicznych. Papież Franciszek we wspomnianej już Adhortacji zaznacza, że: "Przestrzeń życiowa rodziny może być przekształcona w Kościół domowy, w miejsce sprawowania Eucharystii, obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole". Te słowa były tak bardzo realne, kiedy nie mogliśmy brać aktywnego udziału we Mszach Świętych, ale uczestniczyliśmy w nich za pomocą mediów społecznościowych. Ojciec Święty zwraca wagę na wykorzystywania dóbr technologicznych właśnie przez najmłodszych: "Nie chodzi o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności do (…) nie stosowania prędkości cyfrowej we wszystkich dziedzinach życia. (…) Kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem samego siebie, niezależnym od swoich impulsów". To dzięki tym urządzeniom mogliśmy w ostatnim czasie kontynuować naszą pracę, wspierać wychowanie dzieci i młodzieży przez zdalne nauczanie, czy podtrzymywać relacje z najbliższymi. Trzecim i ostatnim poruszanym wątkiem była relacja z Bogiem i jej fundamentalne znaczenie, jakie mogliśmy odkryć na nowo podczas tego trudnego czasu. Ta osobista, głęboka relacja ma wielkie znaczenie dla naszego życia wiarą, a zwłaszcza w codziennym wychowywaniu dzieci i młodzieży, która zaowocuje w przyszłości.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała materiały duszpasterskie: rozważania i modlitwę wiernych na liturgię, konferencje, katechezy oraz audycje ks. Marka Studenskiego.

Materiały dydaktyczne - tutaj.

MK