Pijarskie spotkanie edukacyjne

Pijarskie spotkanie edukacyjne

3 października odbyło się spotkanie dotyczące Globalnego Paktu Edukacyjnego, które zaprasza wszystkich włączających się w szerzenie misji pijarskiej prowadzonej w szkołach, centrach edukacji nieformalnej, parafiach oraz przewodniczących stowarzyszeniom rodziców i absolwentów. 

Spotkanie odbyło się wirtualnie na platformie Zoom, a koordynował je o. Andrésa Valencia, odpowiedzialny za komunikację w Zakonie. W programie spotkania znalazły się następujące punkty: modlitwa, film jako propozycja papieża Franciszka, dzielenie się przykładami z pijarskiego doświadczenia na polu edukacji jak: ekologia integralna, solidarność i rozwój, godność i prawa człowieka oraz pokój i prawa obywatelskie. Uczestnicy spotkania poznali również książkę br. Juana Antonio Ojeda pt. "Luces para el camino".

MK