30 lat Sióstr Pijarek w Polsce

30 lat Sióstr Pijarek w Polsce

Pod koniec września Zgromadzenie Sióstr Pijarek obchodziło 30. rocznicę pobytu i pracy w Polsce. Eucharystię dziękczynną sprawował o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, a zgromadziła ona siostry ze wspólnot krakowskich i rzeszowskiej.

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, uroczystości miały charakter bardzo prosty i zawężony do naszego siostrzanego grona. Co nie umniejszyło radości i wzniosłości świętowania - opowiada s. Marina Szlachciuk. Dziękowałyśmy dobremu Bogu za Jego błogosławieństwo i nieustającą opiekę nad nami, prosząc o dalsze prowadzenie i pełnienie Jego woli w misji jaką nam powierzył. 

Te dwa dni były czasem spotkań, wspomnień, powrotu do początków. Siostry wspominały Braci Pijarów, którzy odkrywali plan Boga, szczególnie o. Jan Taffa i pomagali stawiać pierwsze kroki pijarkom w Polsce. Dziękowałyśmy także naszym siostrom, szczególnie tym pierwszym, które miały odwagę pójść za głosem Boga usłyszanym w sercu - podsumowuje s. Marina.

W tych dniach nie zabrakło również czasu na wspólną wycieczkę w plener oraz wspólny odpoczynek.

Siostry Pijarki na świecie

Za datę powstania zgromadzenia uznaje się moment założenia pierwszej szkoły przez Paulę Montal, założycielkę Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych. O. Jenaro Fucile tak napisał o początkach zakonu: „W roku 1829, w miasteczku Figueras, w diecezji Gerona, kilka kobiet o nieprzeciętnej pobożności, aby oddalić się od niebezpiecznych wpływów i pokus świata, napotykając trudność we wstąpieniu do zakonu mniszek, za wspólną zgodą postanowiły zamieszkać razem w jednym domu i na wzór zakonnic, żyć w oddaleniu od świata, poświęcając się dziełom pobożnym. Następnie, aby przekazać innym miłość, która płonęła w ich sercach, otworzyły szkoły dla dziewcząt o wysokim poziomie nauczania i całkowicie poświęciły się, ze szczęśliwym skutkiem ich nauczaniu, łącząc pobożność z nauką i pracami ręcznymi właściwymi dla ich płci". Podejmując przez lata starania, pod koniec 1846 r. udało się otworzyć szkołę Córek Maryi w Sabadell, a na początku 1847 roku cztery pierwsze kandydatki złożyły swoją pierwszą profesję zakonną włączając się tym samym w rodzinę Szkół Pobożnych kierującą się charyzmatem św. Józefa Kalasancjusza. To właśnie ten rok uważany jest za formalny początek istnienia Zgromadzenia Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, a więc Sióstr Pijarek.

Siostry Pijarki w Polsce 

Zmiany systemowe, jakie zaszły w Polsce w 1989 r. umożliwiły rozwijanie działalności charyzmatycznej zakonów i zgromadzeń zakonnych. Dlatego też o. Gerard Brumirski, asystent generalny Zakonu Pijarów, zaproponował Przełożonej Generalnej Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, m. Teresie Sesma, by do Polski przyjechały siostry pijarki. 

O. Jan Taff, pełniący wówczas funkcję Prowincjała w Polsce, nawiązał kontakt z dwoma dziewczętami, które w Łowiczu współpracowały z pijarami, zachęcając je do wstąpienia do zakonu sióstr pijarek. Tym samym przekonało to Matkę Przełożoną, aby wyrazić zgodę na otworzenie w Polsce pierwszej fundacji. Zdecydowano, że dwie wspominane dziewczyny będą realizowały nowicjat w Polsce, a we wrześniu 1990 r. dołączą do nich pijarki z Hiszpanii. Pierwsze kandydatki zamieszkały przy ul. Pijarskiej w Krakowie, gdzie również podjęły pracę zgodną ze swoim wykształceniem. 

Po przyjeździe do Polski pierwszych pijarek z Hiszpanii, podjęły wszelkie starania o erygowanie nowego domu i otwarcia pierwszej wspólnoty formacyjnej. Udało się to 16 sierpnia 1990 r., uzyskując zgodę kard. Franciszka Macharskiego. Przełożoną wspólnoty została m. Maria de la Yglesia Valera de Jesus, a wspólnota przyjęła za swoją patronkę Matkę Bożą Częstochowską i zamieszkała w budynku pijarskiego liceum przy ul. Akacjowej. 

W 1996 r. powstała druga wspólnota Pauli Montal w Krakowie, gdzie przeniosła się część sióstr i poprowadziła Szkołę Podstawową Sióstr Pijarek im. Pauli Montal nr 45. W 2005 r. siostry rozpoczęły prowadzenie dwóch szkół: Publiczną Szkołę Podstawową im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie i Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza w Krakowie. Dwa lata później swoją działalność rozpoczęło Publiczne Gimnazjum Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza w Krakowie (obecnie Szkoła Podstawowa), a w 2011 r. również Publiczne Gimnazjum im. św. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek w Rzeszowie

MK