Wspomnienia z rekolekcji powołaniowych

Rekolekcje powołaniowe

Z okolic Szczecina, z Trójmiasta, Katowic, Częstochowy i Ropczyc przyjechali do naszego seminarium uczestnicy kolejnych Pijarskich Rekolekcji Powołaniowych. Odbywały się one w  dniach 25-27 września i wzorem poprzednich turnusów przebiegały pod hasłem: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11,1b). 

Rekolekcje powołaniowe

Wieczorną Eucharystią i wspólnym spotkaniem z o. Prowincjałem Mateuszem Pindelskim rozpoczęły się w miniony piątek, 28 sierpnia, kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe prowadzone przez o. Piotra Reckiego, Delegata o. Prowincjała ds. Powołań, w Krakowie. 

Rekolekcje powołaniowe II turnus

Wieczorną Eucharystią sprawowaną 17 lipca w kościele parafialnym przy naszym Seminarium rozpoczęły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Hasłem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z jedenastego rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1).

Rekolekcje powołaniowe I turnus

Po czteromiesięcznej przerwie pijarskie Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie znów zapełniło się rekolektantami. W dniach 13-16 lipca w rekolekcjach powołaniowych prowadzonych przez o. Piotra Reckiego, duszpasterza powołań, wzięło udział dziesięciu chłopaków. 

Rekolekcje powołaniowe

W ostatnim tygodniu nasze Seminarium znów tętniło życiem bardziej niż zwykle. W ostatnim czasie odbyły się dwie tury rekolekcji. Pierwsze z nich trwały w dniach 14 – 16 lutego, natomiast kolejne rozpoczęły się dzień później i zakończył się 21 lutego. 

Rekolekcje powołaniowe

W dniach 31 stycznia - 2 lutego odbyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. W Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w Krakowie zamieszkało na ten weekend ośmiu chłopaków. Tematem rekolekcji były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: Panie, naucz nas się modlić (11, 1-13).