Wspomnienia z rekolekcji powołaniowych

4-6 grudnia 2020 r.

W dniach 4-6 grudnia 2020 r. odbyły się w naszym seminarium ostatnie już w tym roku kalendarzowym Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Uczestniczyło w nich sześciu licealistów i studentów – wszyscy spoza pijarskiego środowiska. Tym razem tematem rekolekcyjnych rozważań był sakrament pokuty i pojednania.

20-22 listopada 2020 r.

Osobista i wspólnotowa modlitwa oraz troska o własną relację z Bogiem były tematem kolejnych rekolekcji powołaniowych, które w dniach 20-22 listopada 2020 r. odbyły się w pijarskim seminarium duchownym w Krakowie. Wzięło w nich udział ośmiu chłopaków z kilku polskich diecezji. Rekolekcje prowadził o. Piotr Recki SchP – Delegat o. Prowincjała ds. powołań.

6-8 listopada 2020 r.

W kolejnych Pijarskich Rekolekcjach Powołaniowych, które odbywały się w dniach 6-8 listopada 2020 r. wzięło udział trzech chłopaków, którzy nie po raz pierwszy pojawili się w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w Krakowie. Rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Misiura. 

23-25 października 2020 r.

W dniach 23-25 października 2020 r. odbyły się kolejne Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe. Tym razem pięciu naszych rekolektantów gościliśmy nie jak zwykle w naszym seminarium, ale w Domu Prowincjalnym przy ul. Pijarskiej 2. Rekolekcje poprowadził o. Tomasz Abramowicz.

2-4 października 2020 r.

W Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów w dniach 2-4 października odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, w których wzięli udział chłopaki z całej Polski.

25-27 września 2020 r.

W dniach 25-27 września w naszym Wyższym Seminarium Duchownym Zakonie Pijarów odbyły się Pijarskie Rekolekcje Powołaniowe, które przebiegały pod hasłem: Panie, naucz nas się modlić (Łk 11, 1b). Uczestnicy przybyli z okolic Szczecina, Trójmiasta, Katowic, Częstochowy i Ropczyc.